Freek de Jonge gaat naar de UvA

Wie gaat waarheen? De belangrijkste benoemingen deze week.

Leon van Halder (59) is door het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit per 1 april benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc. Van Halder is nu werkzaam als secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder was hij directeur-generaal Curatieve Zorg. Van Halder volgt Melvin Samsom op, die 1 oktober vertrok naar Karolinska University Hospital.

Per 1 januari 2015 start Roland Dierick (53) als associate director binnen de Reward praktijk van Hay Group, Dierick was eerder werkzaam als hoofd Global Rewards van Philips Electronics.

Cabaretier Freek de Jonge (70) is per 1 september 2015 benoemd tot Honorary Fellow aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA.

Met ingang van 1 jan 2015 is Jos Koffijberg (47) benoemd tot directeur-bestuurder van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Koffieberg was hoofd onderzoek bij Nicis Insitute en Platform31. Daarvoor werkte hij tien jaar in beleids en managementfuncties bij het ministerie van VROM.

Navigatiebedrijf TomTom heeft Peter Overmann binnengehaald als vicepresident technology strategy. Overmann is een van de ontwikkelaars van WolframAlpha, een alternatieve zoekmachine op het web.