Bankencultuur

“De bankiers hebben wel wat geleerd”

Foto ANP

ABN Amro werkt, net als alle andere grote banken, aan een ‘cultuuromslag’: klanten worden belangrijker, bankieren moet integer, en er moet meer bewustzijn komen over de maatschappelijke functie van de bank. Zaken die niet makkelijk in regels zijn te vangen, maar principieel van aard zijn.

Maar lukt dat ook? Enkele choice quotes uit een interview met Caroline Princen, als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor personeelsbeleid, compliance and conduct, en de identiteit van ABN Amro.

U zei onlangs op een bijeenkomst over cultuur in de bankenwereld dat u vijf jaar geleden had verwacht dat de cultuuromslag nu verder gevorderd zou zijn. Waarom is dat niet gelukt?

“Het zegt iets over mijn ongeduld. De theorie zegt dat een echte grote verandering of omslag drie tot zeven jaar duurt. Nou, ik zit liever op drie dan op zeven jaar. Maar ik vrees dat dit proces eerder tegen de zeven jaar aanzit.”

Op diezelfde bijeenkomst zei u dat het zou helpen als de buitenwereld van media, politici en ngo’s wat objectiever zou zijn. Waar gaat het mis?

“Ik bedoel daarmee: hoe zou het zijn als die buitenste schil zich medeverantwoordelijk voelt voor het herstel van vertrouwen? Daarmee wil ik niet insinueren dat het ontbreken van vertrouwen door die schil komt. Het begint bij onszelf.”

“Maar laat ik de bankierseed als voorbeeld geven. We hebben binnen de sector veel discussie gehad over de vraag of die gaat helpen of niet. De eed op zich niet, denk ik, maar het hebben van zo’n eed bevestigt wel het belang van cultuur. Het is een wisselwerking. De intentie is heel goed. Dan gaat het me best aan het hart als ik in de media alleen maar teruglees dat het symboolpolitiek is.”

Hoe verklaart u dat dat negatieve sentiment er nog steeds is?

“Wij kunnen goed de vinger op zere plekken leggen en laten niet makkelijk los. In Amerika was de crisis minstens zo hevig als hier en ze waren er tien keer sneller uit. Het is ook een kwestie van gebeurd is gebeurd, en dan gaan we door. Dat hebben we in Nederland minder. Wij houden best van klagen.”

“Het helpt ook niet dat er nog incidenten zijn, schandalen uit de periode van enkele jaren geleden, bijvoorbeeld de Libor-fraude. Dat zet een hele sector terug. Ik weet niet zo goed wat de oplossing daarvoor is, maar we moeten ons realiseren dat een aantal van dit soort dingen nog zal gebeuren. We zullen vast niet alles in één keer op tafel hebben, er zullen nog meer van dit soort incidenten zijn.”

Lees het hele interview in NRC Handelsblad