Colofon

NRC Media BV Hoofdredacteur: Peter Vandermeersch; Algemeen directeur: Rien van Beemen; Chef nrc.next: Hans Nijenhuis. Redactie: zie nrc.nl/colofon Redactie T: 020 755 3000; E: next@nrc.nl; Rokin 65, Postbus 20673, 1001 NR Amsterdam

Bezorging De zaterdagkrant wordt bezorgd voor 7.30 uur

Bezorgklachten Ga naar nrcnext.nl/service of bel 088 572 05 55, ma-vr tussen 8.00 - 19.45 uur, za tussen 11.00 - 16.30 uur. Geen nabezorging

Abonnementen en vakantie Ga naar nrcnext.nl/service of bel +31 (0)88 572 05 72

Advertenties T: 020 755 3049; E: sales@nrc.nl of nrcmedia.nl

Auteursrechten voorbehouden © nrc.next, 2015.

Omgang persoonsgegevens NRC Media BV legt van abonnees en gebruikers van online dienstverlening gegevens vast voor de uitvoering van een (abonnee) overeenkomst en/of het verlenen van diensten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van NRC Media BV en NRC Lux BV (zie ook nrc.nl/privacyverklaring). Indien u op deze informatie geen prijs stelt, kunt u zich afmelden via privacy@nrc.nl.