Populieren worden gekapt

Stadsdeel West gaat 61 Canadese populieren kappen. De bomen vormen volgens het stadsdeel een veiligheidsrisico vanwege het gevaar van vallende takken. De bomen worden binnen twee jaar gekapt en vervangen door een ander boomsoort. De populier is in de jaren vijftig en zestig op grote schaal aangeplant in West. De komende tien jaar gaat het stadsdeel meer populieren vervangen.