Graphic of the day

Wat kost dit de verzekeraar?

Foto ANP

Met Oud en Nieuw is het altijd raak: tientallen auto’s gaan in vlammen op. Dat was dit jaar niet anders. Wat kost dat eigenlijk?

Aanstaande maandag maakt het Verbond van Verzekeraars een schatting bekend van de totale particuliere schade tijdens de jaarwisseling. Een schatting, want, legt Rudi Buis van het Verbond uit:

“Het duurt meer dan een jaar voordat de precieze cijfers bekend zijn. Ruwweg is de totale schade die wij berekenen per jaarwisseling tien miljoen bij een natte jaarwisseling, vijftien miljoen bij een half natte en tussen de vijftien en twintig miljoen bij een droge jaarwisseling.”

In het piekjaar 2007-2008 gingen alleen in Den Haag al meer dan honderd auto’s in vlammen op. Sindsdien wordt er harder opgetreden tegen overtreders, onder andere door de invoering van het snelrecht. “Maar,” zegt Buis. “Mensen parkeren ook vaker hun auto bijvoorbeeld uit voorzorg in een parkeergarage.”

In de afgelopen jaren is er dan ook een daling te zien in het aantal uitgebrande auto’s.

Gegevens van voor 2009 zijn niet bekend bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook het afgelopen jaar is het aantal autobranden niet bijgehouden.

Verzekerd?

De kosten van het Verbond van Verzekeraars geven niet alle schade door autobranden weer. “Wij hebben alleen gegevens van claims die door verzekeraars zijn uitgekeerd,” vertelt Buis. Bij een beperkte of volledige casco verzekering, WA Plus of All-risk, vergoedt de verzekeraar de schade van een autobrand, bij een WA-verzekering niet. Hoe groot het percentage cascoverzekerden is, kunnen het Verbond en de twee grootste cascoverzekeraars, Achmea en Delta Lloyd, zo snel niet zeggen. De totale premie-inkomsten van verzekeraars van WA- en cascoverzekerde voertuigen waren in 2013 wel bijna gelijk.

Kosten per auto

Ook wat een autobrand een verzekeraar precies kost, is moeilijk te zeggen. “Dat is heel erg afhankelijk van bijvoorbeeld het type, bouwjaar en de dagwaarde,” vertelt Eva Hersbach van Delta Lloyd. Een gemiddelde is dan ook niet te geven. Hersbach:

“Maar een claim voor een volledig uitgebrande auto zien we eigenlijk niet zo veel. Oudere auto’s zijn vaak WA verzekerd. Alleen de meeste auto’s van drie jaar en jonger zijn casco verzekerd.”

Het wegslepen van een uitgebrande auto kost tussen de 150 en 250 euro. Bij een cascoverzekering vergoedt de verzekeraar dit ook.