Reiniging Roermond duurt nog 7 weken

De gemeente Roermond gaat minimaal 350.000 euro bijdragen aan de asbestsanering na de brand die twee weken geleden de binnenstad lamlegde. Schoonmaak van het centrum en nabije omgeving kan nog zeven weken duren.

Bij een brand in twee botenloodsen in een jachthaven kwam op dinsdag 16 december en woensdag 17 december asbest vrij. De deeltjes verspreidden zich over een groot deel van de Roermondse binnenstad (een gebied van zo’n 4,6 vierkante kilometer). Er gold een noodverordening. Winkels moesten ruim twee dagen gesloten blijven.

Volgens burgemeester Peter Cammaert (CDA) gaat de jachthaven met de uitkering van de verzekering het meeste betalen. Een bedrag wil hij niet noemen. Mocht het verzekerde bedrag en onze vastgestelde bijdrage niet voldoen, wat we niet verwachten, dan delen we als jachthaven en gemeente alle kosten daarboven.”

De stoepen en straten in het vervuilde gebied zijn inmiddels schoongemaakt. Komende maandag wordt begonnen met het saneren van tuinen, balkons, daken, openbaar groen en de jachthaven. De restanten van de afgebrande loodsen zijn op Tweede Kerstdag geïmpregneerd om verdere verspreiding van asbestdeeltjes te voorkomen.

De Veiligheidsregio en de gemeente zullen de operatie van de afgelopen weken door derden laten evalueren. Burgemeester Cammaert kan zich voorstellen „dat ook instanties als de Arbeidsinspectie, het RIVM en de Onderzoeksraad voor Veiligheid hier nog eens naar gaan kijken”.

Volgens Cammaert roept de brand tal van vragen op. „Bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid: kun je een privépersoon, maar ook een gemeente, nog wel verantwoordelijk houden voor een uitwaaieringseffect van deze omvang? Is de regelgeving voor sanering, met een schoonmaak- en een verificatieploeg, niet te streng? En wordt het misschien tijd om fasegewijs alle overgebleven asbest in Nederland te gaan saneren?”