Nieuwjaarsdag is voor het OM een race tegen de klok

Om verdachten zo snel mogelijk te straffen draaide het OM gisteren overuren. Zo ook in Den Haag.

De printer ratelt aan een stuk door op het hoofdbureau van politie in Den Haag. Aan het plafond hangt een tv-scherm met de namen van verdachten die sinds oudejaarsnacht vastzitten. Achter de namen staan de delicten: verboden wapenbezit, geweldpleging, bedreiging. Bij vier namen staat op een rood vlak een teller, die op vier minuten staat. Zo lang heeft het OM nog om in die zaken te beslissen wat er moet gebeuren. Als het cijfer op nul staat, is de eerste termijn van zes uur verlopen dat de verdachte kan worden vastgehouden.

Het was gisteren druk op de ZSM-locaties in Nederland, hoewel minder druk dan vorig jaar. Hier wordt, na de arrestatie, stap twee uitgevoerd van de strafrechtelijke afwikkeling van uit de hand gelopen feestvreugde. De politie heeft 377 verdachten aangedragen bij het OM voor zaken die met de jaarwisseling samenhangen. In de regio van arrondissementsparket Den Haag waren dat er 69.

ZSM is de aanpak waarmee het OM veelvoorkomende criminaliteit aanpakt, die in de volksmond ‘zo snel mogelijk’ is gaan heten. Sinds 2012 gebeurt dat landelijk. Net als op andere plekken zitten op de ZSM-kamer in Den Haag niet alleen officieren van justitie, die uiteindelijk besluiten wat er met een verdachte gebeurt: naar de rechter, een boete of taakstraf van het OM zelf, of sepot. Om snel een besluit te kunnen nemen, kan de officier langslopen bij andere instanties die hier ook een bureau hebben. Politiemedewerkers kunnen aanvullende informatie leveren. De reclassering is er voor extra informatie over de verdachte. De Raad voor de Kinderbescherming komt erbij als het om een minderjarige gaat. En Slachtofferhulp kijkt naar eventuele slachtoffers die erbij betrokken waren. „Het mooie is dat we iedereen nabij hebben”, zegt Albert Baas, coördinerend ZSM-offficier van justitie in Den Haag.

Baas wijst naar een dossier op zijn bureau. Een man zou vuurwerk naar de politie hebben gegooid. De agent zag het gebeuren. „Een duidelijke verdenking”, noemt Baas dat. En door de omstandigheden, het was met Oud en Nieuw en het is geweld tegen agenten, „willen we hem zo snel mogelijk op zitting hebben”. Liefst maandag, bij de supersnelrechtzittingen. Het zal een van weinige zaken op de supersnelrechtzittingen zijn: op vrijdagochtend had het OM pas 8 zaken daarvoor geselecteerd. In 64 zaken heeft het OM zelf sancties opgelegd, en 67 verdachten zijn gedagvaard voor een reguliere zitting.