Egyptisch glas in Denemarken

44 Mesopotamische kralen uit Denemarken, ca 3100 jaar oud.
44 Mesopotamische kralen uit Denemarken, ca 3100 jaar oud. Foto JAS

Glazen kralen gevonden in 3.300 tot 3.100 jaar oude graven in Denemarken blijken echt afkomstig uit Egypte en Mesopotamië. Geavanceerde analyse van de chemische samenstelling toonde die Midden-Oosten-herkomst van 23 kralen aan, soms tot op de werkplaats precies (Journal of Archaeological Science, januari 2015). In totaal zijn er uit Denemarken en Noord-Duitsland een paar honderd van deze bijzondere kralen bekend. De verre herkomst werd tot voor kort onwaarschijnlijk geacht, omdat er uit deze vroege tijd vrijwel geen onderlinge handelscontacten bekend zijn. Maar uit recente analyses van Scandinavische opklapkrukjes en scheermessen uit deze periode bleek ook al intensiever contact met het Midden-Oosten dan gedacht. Waarschijnlijk werd de lange-afstandshandel gedreven door Egyptische begeerte naar Noord-Europees amber. In de tombe van Toetanchamon (ca. 1320 v Chr) zijn bijvoorbeeld scarabeeën van Noord-Europees amber gevonden. (NRC)