Rijkdom, ongelijkheid, tevredenheid - Nederland van boven

De opvallendste cijfers van het jaar over de Nederlandse economie en demografie, in zes kaarten.

2014 Op de arbeidsmarkt? Mwah. De hoge werkloosheid van het begin van het jaar werd - eindelijk - gevolgd door een daling van mei tot en met augustus. Maar de laatste maanden kwakkelde het werkloosheidspercentage verder. Vooral in het Oosten en Noordoosten van het land is het aantal ontvangers van een WW-uitkering relatief hoog, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

Zonder werk

Misschien wel het hotste topic van het afgelopen jaar door de populariteit van de Franse economoom Thomas Piketty: de ongelijkheid tussen arm en rijk. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht samen met CBS de armoede en rijkdom in Nederland. Van arm Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen tot de gemeenten in het Gooi en het Gelderse Rozendaal. Op regionaal niveau ziet dat er zo uit:

Van arm…

…tot rijk

Is de crisis eindelijk voorbij? De ramingen voor volgend jaar zien er alvast veelbelovend uit. Het CBS publiceerde deze maand de meest recente, definitieve cijfers over de economische groei van 2013 - nog volop in de crisis dus. En met uitzondering van gasgebied Groningen zijn er vooral negatieve cijfers zichtbaar.

Economische krimp

We trekken steeds meer naar de stad. NRC Q becijferde eerder op basis van cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat in 2040 de helft van de Nederlandse bevolking in slechts 55 verstedelijkte gemeenten woont. En dat zorgt nu dus al voor flink wat verhuizingen. Relatief trokken de meeste mensen naar Diemen, Wageningen en de vier grootste gemeenten. Minder in trek waren krimpgemeenten als Het Bildt (Friesland), Pekela (Groningen) en het Brabantse Grave.

Verhuisdozen op het platteland

Economische achteruitgang, verhuizende bevolking en een hoge werkloosheid of niet: Zeeuwen en Drenthenaren zijn het meest tevreden, blijkt uit een tweejaarlijkse enquête van het CBS.

Bijna 92 procent van de inwoners van Zeeland geeft aan gelukkig te zijn (ter vergelijking, in Limburg is dit “slechts” 86 procent). In Drenthe - dat het afgelopen jaar vaak slecht scoorde op de ranglijsten - is desondanks 88 procent van de inwoners tevreden met het eigen leven.

Happy campers

    • Yordi Dam