Het vuurwerk mag best nog wat verder worden beperkt

Het is helaas vrijwel zeker dat na vanavond en vannacht diverse Nederlanders een oog zullen moeten missen als gevolg van het afsteken van vuurwerk. Het waren onthutsende cijfers die een oogarts gisteren in NRC Handelsblad meldde. De afgelopen zes jaarwisselingen zijn er 1.868 ogen door vuurwerk beschadigd, waarvan er 131 blind werden. 58 ogen moesten worden verwijderd. Oogarts De Faber becijferde dat twee jaarwisselingen in Nederland meer oogletsel veroorzaken dan Amerikaanse soldaten aan oogtrauma’s opliepen in vier jaar Afghanistan en Irak. Namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap bepleitte hij een vuurwerkverbod.

De meeste Nederlanders delen dat pleidooi. Dat was althans de conclusie van opinieonderzoek dat I &O Research gisteren publiceerde. Zij zijn wel voorstanders van centraal georganiseerde vuurwerkshows, die de laatste jaren in opkomst zijn. Weliswaar schaffen Nederlanders in enkele dagen voor een flink bedrag, 65 miljoen euro in 2013, aan legaal vuurwerk aan, het is toch maar een minderheid die dat doet: 21 procent volgens onderzoeksinstituut GFK.

Het kabinet wenst of durft niet tot een verbod over te gaan. De Tweede Kamer in meerderheid ook niet. Het regeringsstandpunt luidt officieel: geen landelijk verbod, omdat vuurwerk bij de traditie van Oud en Nieuw hoort. Dat is ontegenzeggelijk waar, al geldt voor alle tradities dat het voortbestaan tot in de eeuwigheid niet is gegarandeerd.

Het kabinet probeert het vuurwerk wel aan banden te leggen. Voor het eerst is het afsteken van vuurwerk ditmaal slechts toegestaan vanaf vanavond 18.00 uur tot vannacht 02.00 uur. Wie vandaag of de afgelopen dagen oren en ogen openhield, weet of dit verbod effect heeft gehad. Degenen die toch voor die tijd gingen knallen, liepen de kans op een boete van 100 euro plus de inbeslagname van het vuurwerk. Gemeenten en politie waren op voorhand niet van plan veel mankracht in deze handhaving te steken, en lieten dat via de NOS weten, dus dat stemde niet optimistisch. Het heeft niet verhinderd dat er tot vandaag meer dan 40.000 klachten bij het meldpunt voor vuurwerkoverlast waren binnengekomen.

Het is uiteraard niet alleen de overheid die een verantwoordelijkheid heeft om de risico’s van vuurwerk te minimaliseren. Het geldt evenzeer voor de burgers, in het bijzonder de ouders. Het zijn vooral jongeren en volwassenen met kinderen die vuurwerk afsteken.

Op 4 januari 2015 maken de oogartsen bekend hoeveel ogen er deze jaarwisseling zijn aangegaan. Wellicht zijn dan ook de verloren vingers en handen geteld. Cijfers die opnieuw te denken zullen geven: of verdere beperking en regulering niet heel logisch zijn.