Over ons, over u en over wat ons bindt

De krant moet niet al te veel over zichzelf schrijven. Dat is een goed principe dat we op deze bladzijden vrolijk naast ons neerleggen. Want hier gaat het in de eerste plaats schaamteloos over onszelf. Daarnaast gaat het over u, de vele honderdduizenden lezers van NRC Handelsblad, NRC De Week, nrc.next, nrc.nl of NRC Q. Maar nog meer dan over ons en over u, gaat het over wat ons bindt: NRC-journalistiek.

U zorgt er namelijk voor dat wij die journalistiek kunnen bedrijven. Dat NRC met zijn meer dan tweehonderd redacteuren en enkele honderden medewerkers kan bestaan, dat we twee dagkranten, een weekblad en verschillende sites kunnen maken, hebben we niet te danken aan de overheid en maar in beperkte mate aan adverteerders. Dat kan enkel dankzij honderdduizenden betalende lezers.

Daarom heeft u recht op deze journalistieke verantwoording. Wat hebben wij het voorbije jaar met uw geld gedaan? Wat waren onze prioriteiten? Waar zijn we trots op? Wat bereikten we met onze journalistiek? Waar kon het beter? En hoe willen we er volgend jaar tegenaan gaan?

Journalistiek is geen wetenschap. Misschien net daarom wordt op de redactie van NRC zo hard en passioneel gedebatteerd over ons vak. Is deze kop niet te scherp? Hoever mag je gaan bij het tonen van foto’s? Is dit stuk helder en toegankelijk?

Datzelfde debat voeren we ook graag met onze lezers. Dagelijks ontmoet ik lezers en krijg ik mails, tweets of brieven van abonnees, sommigen noemen zich heel terecht ‘leden’. Velen van hen zijn blij en gelukkig met wat we hier, ongetwijfeld met vallen en opstaan, doen. Sommigen zijn zeer kritisch. Anderen soms ronduit boos omwille van een foto, een column, een onnauwkeurigheid, een keuze die we hebben gemaakt.

„NRC is niet uw krant”, zo sprak een vrouw mij eerder dit jaar bestraffend toe toen ik het op een lezing had over ‘mijn’ krant. „Het is ook niet de krant van uw eigenaar. Het is ónze krant. U bent een tijdelijke conciërge.” Ze had overschot van gelijk. Een krant of site wordt enkel gemaakt in dialoog met de lezers. Dat de meningen van de lezers onderling daarbij soms heel ver uiteenlopen maakt die dialoog alleen maar spannender.

Maar hoe boeiend het debat ook moge zijn over de invulling van onze kranten en sites, hoe verschillend de meningen over evolutie en toekomst, NRC is voor lezers en voor de redactie zoveel meer dan wit papier dat zwart gemaakt wordt. NRC is zoveel meer dan een scherm op een mobieltje. NRC is zoveel meer dan een gebouw in Amsterdam.

NRC is een dagelijkse zoektocht van een grote groep gedreven, betrokken journalisten naar de allerbeste journalistiek. Op papier en op digitale dragers. NRC is een vast geloof in de waarde van die unieke journalistiek. NRC is een redactie die vandaag zegt dat het morgen nóg beter kan. NRC zijn lezers die morgen nóg veeleisender zijn. En NRC is journalistiek die daaraan beantwoordt.

    • Peter Vandermeersch