Andere tijden special

Andere tijden blikt met een speciale aflevering terug op de jaren 90. Het decennium begint optimistisch. De Berlijnse Muur is gevallen, Het Verdrag van Maastricht (1992) plaveit de weg naar een monetair verenigd Europa en de ontwikkeling van internet opent de deuren naar de wereld. Dingen die nu vanzelfsprekend zijn waren toen bijzonder: pas in 1990 konden we bijvoorbeeld voor het eerst pinnen. Archiefbeelden en tv-fragmenten schetsen een beeld van die tijd.