Mexicaanse griep was milder door herfstvakantie

De wereldwijd voortdenderende epidemie van de Mexicaanse griep is in 2009 in Nederland wat afgeremd door de herfstvakantie. Gesloten scholen verminderen het contact tussen kinderen. En dat hindert het griepvirus bij het vinden van onbesmette kelen.

Basisschoolvakanties hadden het grootste effect, schrijven onderzoekers van het RIVM in een vlak voor Kerst uitgekomen artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Interface. De 5- tot 9-jarigen zijn voor hun onderlinge contacten erg van school afhankelijk. Zij halveren in de vakantie hun contacten. Bij 10- tot 19-jarigen nemen die maar 10 procent af. Zij vinden elkaar ook buiten de school.

De Mexicaanse griep brak begin maart 2009 uit. Half april werd het H1N1-virus geïdentificeerd als een nieuwe virusstam met de potentie een wereldwijde epidemie, een pandemie te veroorzaken.

Het werd er een, maar geen verwoestende. In Nederland doofde de zomerwarmte de eerste uitbraak. In de herfst verspreidde het virus zich weer over het land. Dat was voordat de vaccinatiecampagne met het overhaast geproduceerde pandemievirus was afgerond.

Meteen aan het begin van de eerste herfstvakantieweek daalden de ziekenhuisopnamen van 5- tot 9-jarigen. Daarna vlakten de ziekenhuisopnamen ook in de andere leeftijdscategorieën af. De piek van de epidemie viel door die schoolvakantie een week later en was een kwart minder hevig.

Uiteindelijk werd het een heel mild griepseizoen, maar wel bijzonder: kinderen en jongvolwassenen waren vatbaarder dan ouderen. Traditioneel treft de griep 60-plussers het hardst.

Het Mexicaanse H1N1-virus had eigenschappen van het Spaanse griepvirus dat na 1918 nog lang rondwaarde en pas rond 1957 verdween. Ouderen waren daar al eens mee besmet geweest en nu relatief beschermd.

De gewone seizoensgriep begint in Nederland vlak voor of na de Kerst. Dan is er ook schoolvakantie. Dezelfde onderzoeksgroep schreef vorig jaar dat de kerstvakantie de gewone griep niet duidelijk vertraagt. Dat bleek uit een analyse van alle griepseizoenen van 1970 tot 2011. Buitenlands onderzoek liet eerder wel griepdemping door dichte scholen zien.