Opvang asielzoekers

Foto Marcel van den Bergh/ Hollandse Hoogte Oranje, 10 oktober 2014

In 2014 zochten recordaantallen vluchtelingen asiel in Nederland. Hoe treurig het lot is van de ontheemde mens werd zelden zo wreed in beeld gebracht als bij deze twee mensen, die onderdak kregen in een Pipodorp in Drenthe.

    • Marcel Haenen