Rechter: Joodse nederzetting Amona moet binnen twee jaar gesloopt

Binnen twee jaar moet de grote Israëlische nederzetting Amona op de Westbank verdwenen zijn. Dat heeft een hooggerechtshof bepaald na een juridische strijd van jaren.

Amona werd in 1997 gebouwd op privégrond. Er wonen nu zo’n vijftig nationaal-religieuze Joodse families. In 2006 ontmantelde Israël al een deel van de nederzetting. Dat zorgde voor hevige protesten van tienduizenden Israëliërs, die van mening zijn dat hun religie het toe-eigenen van Palestijnse grond rechtvaardigt.

In 2008 eisten Palestijnen bij de rechter dat Amona helemaal zou verdwijnen, omdat de nederzetting illegaal was gebouwd op particulier Palestijnse grondgebied. De rechter geeft hun nu gelijk. Het argument dat inmiddels een deel van het land op legale wijze is gekocht, wijst hij van de hand.

“Zelfs de aankoop van de grond maakt de weg niet vrij voor het bouwen zonder vergunningen, in strijd met het bestemmingsplan. Een dergelijke aankoop zal de slooporders niet ontkrachten.”

    • Mirjam Remie