Koning in kersttoespraak: Nederland is meer dan 17 miljoen selfies

Copyright RVD / Fotograaf Frank van Beek

We vieren Kerstmis in een bewogen tijd, zei koning Willem-Alexander vanmiddag in zijn kersttoespraak. “In het afgelopen jaar is een groot beroep gedaan op het weerstandsvermogen van veel Nederlanders. Het verdriet om familieleden en vrienden die zijn omgekomen bij de vliegramp op 17 juli, overschaduwt dit Kerstfeest voor duizenden mensen in ons land en daarbuiten.”

De wereld raakt ons, zei Willem-Alexander. “Omgekeerd hebben onze acties invloed op het leven van mensen ver weg. Ons land is geen geïsoleerde haven. We maken deel uit van een complexe wereld, of we willen of niet.”

We zijn meer dan 17 miljoen selfies

Volgens de koning moeten we accepteren dat niet iedereen gelijk is.

“Eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend. Verscheidenheid zonder eenheid is los zand. Nederland is meer dan zeventien miljoen selfies. We hebben elkaar nodig, sterker dan we vaak zelf beseffen.”

Niet iedereen kan Epke Zonderland zijn

Niet iedereen kan “een Epke Zonderland of een Gijs Tuinman” zijn, aldus Willem-Alexander.

“De kracht zit in wat we er samen van maken. En samen hebben we zóveel om trots op te zijn en vertrouwen aan te ontlenen. Nederland behoort tot de landen waarin kinderen het gelukkigst kunnen opgroeien. Dat wil niet zeggen dat èlk kind gelukkig is. Wèl dat we er als samenleving in slagen - bij alle zorgen over de toekomst die er ook zijn - een omgeving te creëren waarin kinderen een goede en liefdevolle start kunnen maken. Die gedachte kan moed geven, en hoop, ook in deze tijd van onzekerheid.”

Hoe houden we de tirannie buiten?

De koning stond daarnaast stil bij de spanningen in de samenleving.

“Hoe begrijpelijk gevoelens van ongerustheid ook kunnen zijn en hoe intens overtuigingen ook kunnen worden beleefd, ze zijn geen vrijbrief voor elk willekeurig gedrag. Wie een ander bedreigt, ontneemt die ander zijn gevoel van veiligheid, zijn gevoel ‘thuis’ te zijn.

De vraag is: hoe blijven we trouw aan ons ideaal van een vrije, open samenleving waarin ieder mens zichzelf mag zijn en op voet van gelijkwaardigheid mag meebouwen? Hoe dienen we samen de vrede? Hoe houden we de tirannie - groot en klein - buiten?”

Lees hier de volledige toespraak van koning Willem-Alexander terug.

    • Marije Willems