Dit is wat je moet weten over jouw geld in 2015

Beeld iStock

Word je eindelijk weer rijk? Koop je in 2015 dat nieuwe huis? Betaal je meer voor je zorgverzekering? 2014 moest al het jaar van de hernieuwde economische groei worden. Dat viel een beetje tegen, al stopte de daling wel. 2015 dan misschien? Dit verandert er voor jou.

We geven meer uit

Nederland gaat voor het eerst in een aantal jaar weer meer consumeren, en we hebben gemiddeld iets meer te besteden. Het Centraal Planbureau verwacht dat de economie na de lichte groei van 2014 met 1,5 procent gaat groeien.

En hebben meer werk

Meer werk, minder werkloosheid. Dat verwacht het CPB. En we gaan ook iets meer verdienen. Het bruto modaal inkomen stijgt tot 35.500 euro, wat meer is dan de (extreem lage) inflatie die verwacht wordt. Het minimumloon stijgt ook met een paar euro per maand - van 1.485,60 euro bruto naar 1.501,80 - maar dat is ongeveer even veel als de inflatie van 1 procent.

We doen onze aanslag later

De al jaren geldende regel dat de aangifte voor inkomstenbelasting voor 1 april binnen moet zijn, vervalt. Vanaf 2015 moet het tussen 1 maart en 1 mei gebeuren. De laagste inkomens (schijf 1) gaan weer net iets meer belasting betalen:

De hogere inkomens komen er juist iets beter vanaf. De indeling van de schijven - die overeenkomen met de hoogte van het inkomen - is namelijk ook gewijzigd. Hogere inkomens vallen pas flink later in de hoogste schijf, waar het meeste belasting wordt geheven. Kortom: verdien je veel, dan hoef je daar minder snel de volle 52 procent belasting voor te betalen.

Tegenvaller: ruim vijf miljoen Nederlanders moeten over 2014 nog een naheffing betalen van gemiddeld 150 euro.

En kopen meer huizen (hopen makelaars)

De groei op de woningmarkt zet door. We kopen meer, verkopen voor hogere prijzen en de hypotheekrente blijft historisch laag, verwacht de Rabobank. Tegenvallers: je kunt minder belastingvrij schenken, hypotheken mogen minder hoog zijn en starters gaan minder lenen. Rabo maakte er deze overzichtelijke graphic van:

Graphic Rabobank

Zorg gaat naar gemeenten

Zorg wordt duurder. Alle grote verzekeraars hebben aangekondigd hun premie voor 2015 te verhogen. Daarbij wordt het eigen risico hoger: 375 euro. En de zorgtoeslag nog iets hoger voor lage inkomens, en lager voor hogere inkomens.

2015 wordt dan ook het jaar van de grote veranderingen in de zorg. De Rijksoverheid maakte er deze niet zo overzichtelijke “vereenvoudigde weergave” van:

Graphic Rijksoverheid

De kern van het verhaal: de jeugdzorg en langdurige zorg worden overgeheveld naar de gemeente. Mensen worden aangemoedigd zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en werken met hulp van familie of anderen in de directe omgeving - ook wel: de participatiemaatschappij. En dan was er nog dat akkefietje met het al dan niet vrij kiezen van artsen (bottom line: de zorgwet gaat door, we mogen maar voor een deel onze ziekenhuizen blijven kiezen en het kabinet is niet gevallen).

Niet zo goed met geld? Dan is er nog een kleine meevaller. De wettelijke maximale rente op betalingsachterstanden wordt verlaagd van 3 naar 2 procent. Kan een maand verzorgingshuis voor moeder weer van betaald worden.

    • Anouk van Kampen