De directeur die zich te goed voelde

Wie? Een directeur versus scholengemeenschap Wat? Proceon in Hilversum Waar?Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst met Kantonrechter in Utrecht Wanneer? 1 december 2014

Illustratie Lotte Klaver

Waarom

De directeur geeft al leiding aan twee scholen van Proceon als hij op 1 juni 2014 tegelijkertijd voor de derde vestiging als directeur aan de slag gaat. Na drie weken hebben de medezeggenschapsraad en het personeel genoeg van hem. Zijn communicatie wordt „directief, eigengereid en onhandig” genoemd. De vrees bestaat dat personeel ontslag gaat nemen of zich ziek zal melden. Het bestuur van Proceon haalt de directeur van de derde vestiging af. Hij is het daar niet mee eens en belt ’s nachts met de bestuurder en staat om 7 uur ’s ochtends bij hem thuis voor de deur om verhaal te halen. Bovendien dient hij 47 klachten in tegen de personeelsfunctionaris. Bij andere personeelsleden zoekt de directeur steun, hij schrijft ze: „Het niveau van directeur ben ik in één jaar duidelijk ontstegen.” Hij vraagt ze in opstand te komen of te gaan staken. Mediation loopt op niks uit en de directeur wordt op 4 oktober geschorst.

De eis

Proceon wil ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder aanvullende vergoeding. De directeur wil de maximale ontslagvergoeding.

De uitspraak

De kantonrechter houdt er rekening mee dat de directeur was aangesteld om de teugels aan te trekken op de derde school waar hij leiding gaf. De weerstand die dat opriep kon hij niet pareren. Hij kon het niet accepteren dat hij weg moest bij de derde school. Volgens de kantonrechter heeft Proceon zich grotendeels netjes opgesteld in het conflict. Omdat er ook wachtgeld voor de directeur klaar ligt en hij waarschijnlijk snel een nieuwe baan kan vinden, krijgt hij allesbehalve de maximale ontslagvergoeding. De kantonrechter kent een afkoopsom van 12.500 euro toe.

Het contract wordt per 1 januari 2015 ontbonden.

    • Alex van der Hulst