Containerruzie bijgelegd, probleem niet opgelost

Een langlopend conflict over containerterminals op de Tweede Maasvlakte is voorbij. Kennelijk moest de topman van ECT er voor met pensioen.

Het grootste conflict in de Rotterdamse haven is voorbij. Overslagbedrijf Europe Container Terminals (ECT) en het Havenbedrijf Rotterdam maakten gisteren bekend dat ze weer vrienden zijn. De oorzaak van de ruzie, dreigende overcapaciteit in de containeroverslag en dreigend verlies van honderden havenbanen, is echter niet verdwenen.

Het gezamenlijke persbericht is even summier als optimistisch. Samen gaan ECT en Havenbedrijf de „uitdagingen waar de containersector de komende jaren voor staat” aanpakken. „De samenwerking richt zich op het versterken van de concurrentiepositie, op sociale en op logistieke issues met betrekking tot de containerafhandeling in Rotterdam.”

Die samenwerking was de laatste jaren ver te zoeken. Marktleider ECT, in 2013 goed voor de overslag van 7,4 miljoen TEU (standaardeenheid voor grote containers) van de 11,6 miljoen TEU die in Rotterdam werd geladen of gelost, verweet het Havenbedrijf concurrentievervalsing bij de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte. Concurrenten RWG en APM Terminals zouden zijn bevoordeeld bij de uitgifte van twee nieuwe containerterminals. Die goeddeels geautomatiseerde terminals gaan binnenkort van start en zullen naar verwachting in 2016 helemaal operationeel zijn. Gevolg, volgens ECT: leegloop bij de twee ECT-terminals op de Eerste Maasvlakte, verlies van honderden banen. Bij de rechter eiste ECT een schadevergoeding van ruim 1 miljard euro. Eind september wees de rechter die eis af: er zal tijdelijk sprake zijn van overcapaciteit, maar het Havenbedrijf heeft zich niet schuldig gemaakt aan concurrentievervalsing. Met de nu gesloten overeenkomst is hoger beroep door ECT van de baan.

De twee partijen willen niets kwijt over de inhoud van de overeenkomst. Het Havenbedrijf zal bepaalde toezeggingen hebben gedaan aan ECT, financieel of anderszins. Volgens de ECT-woordvoerder is er nu voldoende basis voor samenwerking omdat het Havenbedrijf nu erkent dat er een probleem dreigt te ontstaan. „De rechtszaak heeft daar aan bijgedragen. Het ging ons niet om de schadevergoeding, het ging ons om erkenning van het probleem.”

Een week geleden, op 16 december, maakte ECT bekend dat president-directeur Jan Westerhoud per 1 januari met pensioen gaat. Westerhoud, topman sinds eind 2004, ging voorop in de strijd tegen het Havenbedrijf. Hij schuwde grote woorden niet: het Havenbedrijf richt een ‘bloedbad’ aan op de Eerste Maasvlakte, zei hij in juni.

De ECT-woordvoerder erkent dat Westerhouds vertrek en beëindiging van het conflict erg toevallig samenvallen, maar ontkent een causaal verband. Helemaal gepland oogt de pensionering van Westerhoud niet, op zijn 62ste en ingaand twee weken na de aankondiging. „Daar doen we geen mededelingen over. Dat is iets tussen Westerhoud, ECT en Hutchison.”

Hutchison Port Holdings, dochterbedrijf van multinational Hutchison Whampoa Limited uit Hongkong, is de eigenaar van ECT. Het lijkt aannemelijk dat er vanuit Hongkong druk is uitgeoefend om een minder polariserende koers te varen. Zonder Westerhoud. Zijn opvolger wordt binnenkort bekend gemaakt.

Het Havenbedrijf had al intensief contact met de operationeel en de financieel directeur van ECT, aldus eenwoordvoerder. Met Westerhouds vertrek heeft het Havenbedrijf niets te maken. „Wij hebben kennis genomen van het persbericht van ECT.”

    • Mark Duursma