‘Bram is te ver gegaan’

Bram Moszkowicz vertoont ‘canailleus gedrag’, zegt zijn broer Max. Hij legt uit waarom nu ook de twee nog resterende advocaten Moszkowicz ruziën met de fiscus.

Door Marcel Haenen en Tom Kreling Foto Chris Keulen

Max Moszkowicz in de voormalige werkkamer van zijn vader. De fiscus heeft voor 1,2 miljoen beslag gelegd op het pand.
Max Moszkowicz in de voormalige werkkamer van zijn vader. De fiscus heeft voor 1,2 miljoen beslag gelegd op het pand.

Nog voordat er een vraag is gesteld, wil advocaat Max Moszkowicz jr. (59) een verklaring afleggen. „Vooraf wil ik graag dit zeggen. Ik heb me altijd in het gedoe rondom mijn broer Bram terughoudend opgesteld. Ik wilde niet meedoen aan de jacht op hem. Maar nu is er een grens overschreden.”

Hij zit aan het midden van een lange tafel in de tot conferentiezaal omgebouwde voormalige werkkamer van zijn vader Max Moszkowicz sr. (88). Het prachtige pand uit 1900 aan de Wilhelminasingel in Maastricht – van de advocatenfirma die zijn pa in 1958 een paar deuren verderop begon – is rijkelijk gevuld met antieke meubels, snuisterijen en schilderijen. „Sommige cliënten vinden ons kantoor een beetje oubollig”, zal Max aan het eind van het onderhoud opmerken. Hij heeft dan al verteld dat hij samen met zijn broer David (64) op zoek is naar nieuwe kantoorruimte. „Dit pand is veel te groot. We willen ook wat moderner gaan zitten.”

De afgelopen jaren waren vooral Robert (61) en Bram (54) Moszkowicz, twee van de vier zonen van de inmiddels gepensioneerde en in Belgisch Limburg wonende Max sr. in het nieuws. Wegens gedonder met cliënten mogen ze van de tuchtrechter niet langer het beroep van advocaat uitoefenen. David (strafpleiter) en Max (civilist) deden er evenwel altijd het zwijgen toe.

Mede namens zijn broer David treedt Max nu naar buiten. Na het laatste optreden van Bram Moszkowicz in het tv-programma Pauw – eerder deze maand – willen ze niet meer zwijgen.

„Pauw vroeg Bram: waarom heeft je familie je niet financieel geholpen om de veiling van je inboedel te voorkomen? Toen dacht ik: nu zal Bram wel het goede antwoord geven. Maar dat was niet zo. Bram zei: ik kan goed begrijpen dat mensen zich dat afvragen en ik kan ook begrijpen dat mensen zich dat blijven afvragen.

„Dat was een misselijk antwoord omdat David en ik hem in 2013 ieder meer dan vijf ton hebben geleend. Als je dan nog publiekelijk suggereert dat je familie je heeft laten vallen, dan is dat canailleus gedrag. Als we hem dat geld niet hadden gegeven, was hij vorig jaar al kopje onder gegaan. Hij is te ver gegaan.”

Ratten

„Heel veel ratten”, zag Max Moszkowicz de laatste jaren „uit het riool omhoog komen” om zijn broer Bram onderuit te halen. „Veel mensen dachten: Bram ligt op de grond, dus laten we maar meetrappen. Ik wilde niet meedoen aan het leveren van commentaar. Ook omdat het familie is. Als ik iets goeds had gezegd, hadden mensen gezegd: ja het zal wel. En als het slecht was geweest, was het commentaar geweest: kijk eens hoe hij tegen zijn eigen familie aanschopt. Ik heb er altijd de voorkeur aan gegeven intern zaken met Bram te ‘bespreken’ – en dan druk ik me zacht uit.”

Wanneer is het misgegaan met de bekendste advocatenmaatschap van Nederland?

„Voordat Bram werd geschrapt, had hij al een heleboel nevenactiviteiten. Hij solliciteerde publiekelijk op een ongegeneerde manier naar werk op de televisie. Hij wekte de indruk dat advocatuur voor hem een bijzaak was geworden en dat hij weinig aandacht aan zijn cliënten besteedde. Als de meest bekende van de advocatenfamilie vooral te kennen geeft dat hij zich graag met andere zaken bezighoudt, heeft dat natuurlijk nadelige invloed op het kantoor Moszkowicz als geheel.”

Wanneer werd u duidelijk dat Bram financiële problemen had?

„Pas toen de Belastingdienst besloot een onderzoek in te stellen. Anders hadden we wel eerder ingegrepen. Het werd aangekondigd als een regulier boekenonderzoek. Bram had mede door al die nevenactiviteiten best een behoorlijk inkomen. Daarom gingen we ervan uit dat hij zijn luxe leven zelf kon bekostigen. Op een geven moment eiste de fiscus een bepaald bedrag en uiteindelijk is een regeling getroffen. Daar kan ik wegens overeengekomen geheimhouding niks over zeggen.”

En waarom ligt er nu 1,2 miljoen hypothecair beslag op dit Maastrichtse pand?

„Het gaat om reguliere fiscale aangelegenheden die voor een deel ook Bram aangaan. Het heeft ermee te maken dat wij doende zijn met het herstructureren van een aantal vennootschappen die niets met de advocatenpraktijk te maken hebben. Mijn vader had vroeger lingeriewinkels (De Spil BV) en het Juwelenhuisje en er is onroerend goed (Patrimonium BV). We hebben die vennootschappen opgedoekt omdat we ons alleen nog maar met advocatuur willen bezighouden. Door de verkoop moet er fiscaal worden afgerekend. En de maatschap die we tot mei 2013 met Bram hadden, moet ook fiscaal worden afgewikkeld. Over de bedragen wordt nog onderhandeld, maar de fiscus wil zekerheid hebben. Ik voel mij vrij te zeggen dat ik verwacht dat er binnen afzienbare termijn een regeling met de Belastingdienst tot stand zal komen.”

Maar in de akte wordt gesproken over belastingschulden van de advocatenvennootschappen vanaf 2003. Is er al die tijd niks afgedragen?

„Jawel, maar de belastingschulden tot aan 2012 hebben niets met David en mij van doen. Die komen voort uit het eerdergenoemde compromis tussen Bram en de fiscus in het kader waarvan zekerheid verlangd werd. De oplossing wordt vertraagd doordat Bram onvoldoende meewerkt aan de afwikkeling.”

Het beslag is 1,2 miljoen euro. Wat is de vordering?

„Dat kan en mag ik niet zeggen.”

Zijn jullie problemen met de fiscus veroorzaakt door Bram?

„In zijn algemeenheid kan ik dit zeggen: dat de naam Moszkowicz, om het maar mild uit te drukken, besmeurd is en een flinke douw heeft gekregen door gedoe met Bram, moge duidelijk zijn. Het is zonneklaar dat we daar invloed van ondervinden. En de advocatuur heeft ook veel last van de recessie.”

Maar niet alleen Bram had problemen met cliënten, ook David is dit jaar drie maanden geschorst na klachten van cliënten.

„De ontevreden cliënten van Bram, die wenden zich tot ons. David doet de strafzaken, en die moet soms hele doortastende cliënten te woord staan – om het maar weer voorzichtig uit te drukken. Als je niet meteen doet wat ze vragen, kun je problemen krijgen.”

Sinds founding father van de maatschap Max sr. in 2004 getroffen werd door een beroerte en zich niet meer met de maatschap kan bemoeien, zijn de problemen ontstaan. Is dat toeval?

„De invloed van mijn vader was heel belangrijk. Hij hield strak toezicht. Ik hoor mijn vader ook nog zeggen: Bram, denk erom, publiciteit is goed, maar overmatige publiciteit is slecht. Dat keert zich tegen je. Vader was bepaald niet vies van publiciteit maar hij ging er prudent mee om.”

Hebt u Maffiamaat al gelezen, het romandebuut van Bram?

„Nee, ik lees het niet. Dat interesseert me niet. Is dat een boek van Leon de Winter of van Bram?”

Hebben jullie ook zekerheid gekregen voor de persoonlijke leningen aan Bram?

„Weet u, in die tijd dachten David en ik: als een broer in financiële nood komt, dan help je hem. Ik heb ook altijd een vreselijk goede band met Bram gehad: twee handen op één buik. Achteraf zeg ik als advocaat: dom dat ik geen zekerheid heb gevraagd. Als Bram straks zou betwisten dat we hem tonnen hebben geleend, dan zeg ik jullie nu toe dat ik dan inzage in de stukken zal geven.”

Heeft u Bram nog gevraagd waarom hij bij Pauw eigenlijk klaagde over gebrek aan financiële steun van de familie?

„Nee. Sinds twee maanden zijn we niet meer on speaking terms. Bram laat niks meer van zich horen.”

Blijft advocatenkantoor Moszkowicz bestaan?

„Jazeker. Ik vind het vak nog veel te mooi om te stoppen. Ik leef ervoor. En David ook. We gaan stug verder. Mij is er alles aan gelegen ons kantoor in de geest van de vader voort te zetten.”

    • Marcel Haenen
    • Chris Keulen
    • Tom Kreling