Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Vluchtelingen

Veel minder asielaanvragen dit jaar dan Teeven dacht

Staatssecretaris Fred Teeven.
Staatssecretaris Fred Teeven. Foto ANP / Sander Koning

Er zijn dit jaar een stuk minder asielzoekers naar Nederland gekomen dan staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) in mei nog vreesde. Teeven zag toen duizend asielzoekers per week naar Nederland komen en zei dat het aantal aan het einde van het jaar op 65.000 zou kunnen uitkomen. Nu blijkt dat het aantal asielzoekers waarschijnlijk onder de 25.000 blijft.

Cijfers

Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie en Naturalisatiedienst, die Teeven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Van januari tot en met november meldden zich dit jaar 22.690 asielzoekers in ons land, wat wel een stijging is ten opzichte van voorgaande jaren. In 2013 waren er 14.399 asielverzoeken en in 2012 9810 asielaanvragen. Het gaat dan om zogeheten ‘eerste aanvragen’: vluchtelingen die zich in Europa het eerst in Nederland meldden.

Hoe kwam Teeven op die 65.000?

Al jaren schommelt het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt tussen de tien- en twintigduizend. De laatste keer dat Nederland met een piek te maken had, was in 1994; toen kregen we 52.000 aanvragen.

De voorspelling van Teeven dat het er dit jaar 65.000 zouden worden, baseerde hij op een stijging van het aantal vluchtelingen in april. Voor de rubriek next.checkt (€) belde nrc.next in mei met Yvonne Wiggers, woordvoerder van Teeven voor uitleg. Zij vertelt dat een berekening toen niet is gemaakt. Daar was ook eigenlijk geen tijd voor want “de groei in april kwam heel snel ineens”. Wiggers:

“Mocht de huidige groei aanhouden, dan kunnen we daarop uitkomen.”

De eerste maanden van dit jaar lag het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam op rond de 1.500 (eerste asielaanvragen) per maand. In april kwamen er in totaal 2.600. Die stijging was vooral het gevolg van een plotse komst van 1.080 mensen uit Eritrea. Maar op de vraag of die stijging zal doorzetten zeiden migratie-experts tegen nrc.next dat er op stromen asielzoekers geen peil te trekken valt.

Opvanglocaties steeds lastiger

In november zei Teeven dat het voor gemeentes steeds lastiger wordt om voor voldoende opvanglocaties voor asielzoekers te zorgen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers “die geen recht hebben op opvang” bezetten volgens de staatssecretaris plekken in azc’s die eigenlijk bedoeld zijn voor bijvoorbeeld Syriërs, die zo’n plek harder nodig hebben. Zestig procent van de asielzoekers komt volgens Teeven uit Syrië.