Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

DNB eist vertrek financieel topman Delta Lloyd - verzekeraar in beroep

De financieel topman van Delta Lloyd moet uiterlijk eind volgend jaar vertrekken, als het aan De Nederlandsche Bank (DNB) ligt. Dat heeft verzekeraar vandaag zelf bekendgemaakt. Delta Lloyd vindt de maatregelen “disproportioneel” en heeft de rechter om een oordeel gevraagd.

DNB heeft het vertrek geëist van de CFO van Delta Lloyd.
DNB heeft het vertrek geëist van de CFO van Delta Lloyd. Foto ANP / Koen van Weel

De financieel topman van Delta Lloyd, Emiel Roozen, moet uiterlijk eind volgend jaar vertrekken als het aan De Nederlandsche Bank (DNB) ligt. Dat heeft verzekeraar vandaag zelf bekendgemaakt, en is later bevestigd door DNB. Delta Lloyd vindt de maatregel “disproportioneel” en heeft de rechter om een oordeel gevraagd.

Naast het vertrek van de CFO, omdat die niet meer “geschikt” wordt geacht, heeft DNB ook een boete opgelegd 1,2 miljoen, verhoogd met het bedrag dat Delta Lloyd aan voordeel heeft behaald door het besluit: 21,6 miljoen euro.

Onzorgvuldig

Het conflict tussen DNB en Delta Lloyd gaat over een besluit van de raad van bestuur in juli 2012, een week voordat DNB een vaste rekenrente invoerde. Het bestuur van Delta Lloyd besloot toen om de afdekking van haar renterisico terug te brengen. DNB vond dat - in de woorden van Delta Lloyd - een onzorgvuldig besluit, en daarom in strijd met de regels voor een goede bedrijfsvoering. Delta Lloyd in het persbericht:

“DNB vindt dat Delta Lloyd die afdekking niet op dat moment had mogen terugbrengen en dat dit niet in overeenstemming was met het risicobeleid van Delta Lloyd. DNB meent dat Delta Lloyd handelde op basis van vertrouwelijke informatie om daarmee voordeel te behalen.”

Delta Lloyd vindt dat DNB handelt op basis van “onjuiste aannames”. De voorzitter van de raad van commissarissen, Jean Frijns, vertelde tijdens een telefonische persconferentie dat Delta Lloyd helemaal geen gebruik heeft gemaakt van de “geheime voorkennis”, maar handelde op basis van een eigen afweging van de marktcondities en de eigen financiële positie. Omdat die gunstig waren, kwam Delta Lloyd tot het besluit om de hedginginstrumenten van de hand te doen - en daar dus winst op te maken.

Delta Lloyd heeft zelf ook onderzoek gedaan naar de gang van zaken “op basis van dezelfde feiten en met onafhankelijke partijen”. Jean Frijns in het persbericht:

“Wij kunnen de zienswijze van DNB niet rijmen met de feiten zoals wij die hebben geconstateerd. Wij twijfelen er niet aan dat Delta Lloyd steeds in het belang van alle stakeholders heeft gehandeld. Daarom kiezen wij er voor deze juridische stappen te nemen, want alleen zo kunnen wij een onafhankelijk oordeel over dit verschil van inzicht krijgen.”

Reactie DNB

DNB bevestigt in het persbericht dat er een boete van in totaal 22,8 miljoen euro is opgelegd en dat er een “aanwijzing” is gedaan “tot heenzending van de CFO van Delta Lloyd”. Dat is gedaan op basis van een onderzoek naar de bedrijfsvoering, “nadat Delta Lloyd op basis van vertrouwelijke informatie transacties heeft uitgevoerd”. Zolang de zaak onder de rechter is, mag DNB het boetebesluit niet openbaar maken en mag de financiële toezichthouder geen verdere inhoudelijke toelichting geven.

Beurskoers

Beleggers reageren niet blij op het conflict tussen DNB en Delta Lloyd. Het aandeel van de verzekeraar opende de beursdag flink in de min. Rond 9.30 uur noteert het aandeel rond de 4,85 procent lager.

Onlangs kondigde Delta Lloyd-topman Niek Hoek zijn vertrek aan. Hij ontkende toen in een interview met NRC dat zijn besluit mede onder druk van de toezichthouder was genomen.

Lees het interview met de scheidend topman van Delta Lloyd, Niek Hoek, in NRC Handelsblad van 13 december: Geen reden om bescheiden te zijn (€) en lees bij NRC Q: Dit is de man die die Delta Lloyd door de crisis leidde.