‘Halleluja' met fel contrast

Händels Messiah is geen kerstwerk pur sang. Het oratorium omspant het hele leven van Christus, van annunciatie en geboorte tot kruisiging, wederopstanding en het Laatste Oordeel. Bovendien is de vrede op aarde soms ver te zoeken: het beroemde ‘Halleluja!’ volgt op de beschimping en bedreiging van de tegen God samenspannende wereldmachten. Fraai is de nieuwe opname van Emmanuelle Haïm en Le Concert d’Astrée. Opvallendste attractie is het zeer vitale koor, dat door het instrumentale ensemble energiek wordt voortgestuwd. De verzorgde, rijke stem van countertenor Tim Mead heeft de sonoriteit van een vrouwelijke alt. Ook sopraan Lucy Crowe, tenor Andrew Staples en bas Christopher Purves zijn zorgvuldig articulerende, betrokken solisten. Het ‘Halleluja!’ wordt door Haïm met ongebruikelijk dynamisch contrast uitgevoerd, effectvol culminerend in een prominente paukensolo die de overwinning van de Koning der koningen onderstreept.