Opinie

Door 9/11 zijn we ook niet omgevallen

De gijzeling in Australië door die doorgedraaide Iraanse vluchteling was natuurlijk heel erg, maar zo wereldschokkend als wij media schilderden? En de Australische autoriteiten? U begrijpt wel waar ik naar toe wil.

Paniek. De Islamitische Staat in actie! Het hart van Sydney ontruimd en afgesloten. Drie doden uiteindelijk, onder wie de dader. Eén dader. En daartegenover het bloedbad in de Pakistaanse legerschool in Peshawar, waar een groep Talibaan-terroristen 132 kinderen vermoordden. Redelijk veel aandacht – kinderen immers, 132 mannen was een andere zaak geweest – maar toch lang niet zo uitgeplozen en opgewonden als de gijzeling in café Lindt in Sydney. Tsja Pakistan, daar gebeurt dit soort dingen nou eenmaal.

Niet dat wat mij betreft het aantal slachtoffers altijd de doorslag moet geven. Mijn hele kranteleven heb ik te maken gehad met het principe van de-veerboot-in-Bangladesh. Ik vertaal voor u: weinig doden dichtbij zijn doorgaans belangrijker voor de lezer en zijn daarom meer aandacht waard dan veel doden in een ver-van-mijn-bed- land. Tenzij dat ver weg héél verschrikkelijk is of een westerse invalshoek heeft. Of een schuldgevoel produceert. Bijvoorbeeld de rampzalige brand in de kledingfabriek in, ja, Bangladesh in 2012 die onze goedkope C&A kleren produceerde. Een kortje is genoeg voor de gezonken veerboot met 200 doden. Tenzij er een groep Nederlanders aan boord is.

Australië is ook ver weg maar westers, dus het ligt op de veerbootschaal een stuk dichterbij. Maar vooral zijn we allemaal één geworden in angst voor de Islamitische Staat. De Iraniër, een zeldzame shi’iet die zich tot de sunnitische islam had bekeerd, was aan alle kanten slecht nieuws – „een damaged-goods individual” noemde zijn vroegere advocaat hem. Die zich zijn hele leven aan misdrijven had schuldig gemaakt. Maar aan de foute islamitische vlag die hij zijn gijzelaars liet ophouden was direct te zien dat hij niet van de IS was. Zoals zijn gruwelijke videoboodschappen bewijzen, heeft die zijn propaganda prima op orde.

Geholpen door uitbundige berichtgeving in de media leggen westerse autoriteiten met hun waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen een fundament van angst voor de Islamitische Staat. Zie het wetsontwerp dat onze minister van Veiligheid nu laat rondgaan. Hij wil jihadisten die zich bij de IS aansluiten zonder tussenkomst van de rechter het Nederlanderschap kunnen ontnemen. „Bij terugkeer naar Nederland kunnen deze jihadisten immers een direct gevaar vormen voor de nationale veiligheid.”

Is dat zo? In de Arabische landen vormt de IS inderdaad een groot gevaar, omdat zijn ideologie er veel aanhang heeft. De kalief vreet ze als een vleesetende bacterie van binnenuit op. Wat ze ook voor verdedigingswallen opwerpen, westerse ministers van Veiligheid kunnen een aanslag nooit uitsluiten. Maar wat kunnen die paar jihadisten hier ons maken? Door 9/11 zijn we toch ook niet omgevallen?