Delta Lloyd botst hard met DNB

Verzekeraar verzet zich tegen boete en gedwongen vertrek van financieel directeur.

Verzekeraar Delta Lloyd daagt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) voor de rechter om een boete van 22,8 miljoen euro van tafel te krijgen. Ook bestrijdt Delta Lloyd het door DNB geëiste vertrek van financieel directeur Emiel Roozen en wil de verzekeraar de publicatie van het boetebesluit door DNB tegenhouden. Het komt zelden voor dat een bank of verzekeraar toezichthouder DNB voor de rechter daagt.

Delta Lloyd nam vanmorgen de vlucht naar voren door zelf het conflict naar buiten te brengen. DNB is hangende het oordeel van de rechter over de publicatie van haar besluit gehouden aan geheimhouding en beperkte de informatie van haar kant tot een kort persbericht. Mede daarom ontbreken nog veel details van deze zaak. De beurskoers van Delta Lloyd daalde vanmorgen ruim vier procent.

Het conflict draait om een periode van acht dagen, van 26 juni 2012 tot en met 3 juli 2012. Op 2 juli voerde DNB een vaste rekenrente in voor verzekeringen met een looptijd voor langer dan twintig jaar. De rekenrente is een indicatie voor verzekeraars en pensioenfondsen om te bepalen hoeveel kapitaal ze moeten aanhouden om later aan hun verplichtingen aan klanten te kunnen voldoen. De levensverzekeringstak van Delta Lloyd heeft in de week voorafgaand zijn bescherming tegen haar risico’s verlaagd. Dat leverde een winst van 21,6 miljoen euro op.

Volgens DNB heeft Delta Lloyd echter op basis van vertrouwelijke informatie transacties uitgevoerd, en daarmee financieel voordeel behaald. Bovendien waren die transacties niet in lijn met het eigen risicobeleid van de verzekeraar, vindt DNB. De toezichthouder legt daarom een boete op van 1,2 miljoen euro plus terugbetaling van de 21,6 miljoen, tezamen 22,8 miljoen.

Om wat voor soort informatie het ging is niet bekendgemaakt. Delta Lloyd weerspreekt dat het vertrouwelijke informatie betrof. „Er was informatie in de markt aanwezig”, zegt een woordvoerder. „Op dat moment steeg de rente. We merkten dat we zwaarder waren beschermd tegen een lage rente dan noodzakelijk was en hebben dat aangepast.”

De toezichthouder eist verder dat financieel directeur Roozen uiterlijk per 1 januari 2016 is vervangen. DNB licht zelf niet toe waarom. Volgens Delta Lloyd heeft DNB het besluit genomen op basis van een onderzoek naar diens ‘geschiktheid’. Roozens integriteit zou niet in twijfel worden getrokken.

De raad van commissarissen heeft Roozen in mei van dit jaar herbenoemd, volgens voorzitter Jean Frijns met instemming van DNB. In een telefonische persconferentie sprak Frijns vanmorgen „het volste vertrouwen” uit in Roozen, die tijdens de gerechtelijke procedures in functie blijft.

Discussie over risicoprofiel

Delta Lloyd heeft met medewerking van externe deskundigen zelf een onderzoek ingesteld. Daaruit trekt het bedrijf de conclusie dat op het gebied van risicobewustzijn, compliance [het naleven van de regels] en intern bestuur „verbeteringen mogelijk zijn”. De raad van commissarissen wil daarom binnenkort een aparte directeur risicobeheer toevoegen aan de raad van bestuur. Ook wordt het risicobeheer in andere geledingen van het bedrijf versterkt. Dit is volgens de raad toereikend. De „zeer verstrekkende maatregelen van DNB” acht de raad „niet gerechtvaardigd en disproportioneel”.

Delta Lloyd (5.800 arbeidsplaatsen) heeft de financiële crisis goed doorstaan. In tegenstelling tot veel concurrenten bleef het bedrijf zonder staatssteun overeind. In 2009 ging het met succes naar de beurs.

President-commissaris Frijns zei vanmorgen dat het „welbekend” is dat Delta Lloyd en DNB verschillende ideeën hebben over het juiste risicobeheer. „We hebben voortdurend discussie over wat het juiste risicoprofiel is voor een verzekeraar.”

Volgens Frijns heeft het in april aangekondigde vertrek van bestuursvoorzitter Niek Hoek, per 1 januari, niets met deze zaak te maken. Hij benadrukte dat Hoek zijn eigen beslissing heeft genomen. Op de vraag of hij dat besluit heeft genomen na signalen van DNB zei Hoek onlangs zelf in deze krant: „De reflex na de crisis was: geen risico meer. Dat vond ik niet verstandig. Dat heb ik ook publiek geuit. Dat wordt nooit echt gewaardeerd. Laten we het zo maar zeggen.”

    • Hanneke Chin-A-Fo