Brieven

School onderwijzer ook bij

Mijn huisarts gaat naar nascholingsbijeenkomsten. Mijn fysiotherapeut houdt zijn vakliteratuur bij. De onderwijzer van mijn kinderen? Die kan niet goed rekenen, ze zat in de verkeerde lichting van de PABO.

Als mijn huisarts een verwijtbare fout maakt kan ik hem aanklagen. Als de onderwijzeres van mijn kind in gebreke blijft bij het rekenonderwijs op school, zit ik avond aan avond met mijn kind te rekenen. Dat kind wordt vervolgens via de rekentoets van staatssecretaris Dekkers afgerekend op de beperkte vaardigheden van haar lerares. En dan stellen ze de toets naar beneden bij, omdat die te moeilijk lijkt te zijn. De lerares die haar vak niet beheerst hoeft zich ondertussen niet bij te scholen. Waarom wordt er niet een campagne opgestart om de onderwijzers te leren hoe ze rekenles moeten geven? Beschouw het gebrek aan rekenvaardigheden van zekere PABO-afgestudeerden als een productiefout. Mijn auto wordt dan ook teruggeroepen en gerepareerd.

, docent

Kerstzegels

Het wordt steeds duurder

PostNL biedt sinds 1987 de mogelijkheid kerstzegels te plakken. De indruk wordt gewekt dat er een sterk gereduceerd tarief wordt gehanteerd. Niets is minder waar. Tot 2008 kostte de kerstzegel 12 cent minder. Sinds 2013 is het verschil slechts vijf cent. Zowaar, een hele euro besparing op een velletje kerstzegels. Ik had liever dat ze aan de absurde prijsverhoging van de postzegels een halt toe riepen. Kostte een postzegel in 2006 nog 39 cent, per 1 januari wordt de prijs 69 cent. Een prijsverhoging van 77 procent in 10 jaar. Bedankt PostNL, voor de schamele tegemoetkoming, alleen in de decembermaand.

Corrie van Schaik

Martelen

Het werkt helemaal niet

Kent Peter Wijninga (NRC, 17 december ) één wetenschappelijk artikel waarin staat dat dankzij martelen een catastrofe of iets dergelijks voorkomen kon worden ? Tot dusver is de CIA er nog altijd niet in geslaagd om een dergelijk argument voor haar uitgebreide martelpraktijken te leveren. Ironisch is wel dat president Bush door martelen verkregen valse informatie dankbaar heeft gebruikt om de oorlog tegen Irak te rechtvaardigen.

Hans Weeda

Marokkanen en Joden

Minder niet, uitroeien wel?

Geert Wilders wordt aangeklaagd voor het beledigen van een groep mensen op grond van ras en aanzetten tot haat en discriminatie. Afgezien van het feit of men het daar wel of niet mee eens is, is het voor mij onbegrijpelijk dat een groep sympathisanten van de IS in Den Haag wel ongestraft „dood aan de Joden” mag roepen, zonder door het OM te worden vervolgd. Kennelijk mag je in dit land dus niet roepen dat je minder van een bepaalde groep mensen wil, maar wel dat je een bepaalde groep mensen wil uitroeien. Joden hebben in ons land alle reden om zich grote zorgen te maken over hun toekomst en hun veiligheid.

Hans Cohen

    • Hans Cohen
    • José Groen
    • Corrie van Schaik
    • Hans Weeda