De wilde kat sterft straks uit door paringen met huiskatten

Het artikel‘Wilde katten van eigen bodem’ (NRC Handelsblad 9 december) beschrijft de wederkomst van de wilde kat in Zuid-Limburg. De wilde kat is nauw verwant aan onze huiskat, staat er. Niet echter, dat hij juist hierdoor groot gevaar loopt uit te sterven: in Duitsland bastaardeert 18 procent van de wilde katten, door verwilderde huiskatten. Het staat in het Alterra-rapport Huiskatten in natuurgebieden (2011). Stichting ARK bejubelt overal de terugkeer, maar liet dit risico onnozel onvermeld. De stichting streeft een ‘robuuste natuur’ na die recreatief spannend moet zijn. Herstel naar oorspronkelijker natuur is voor haar van minder belang. Anders zou ARK wel oproepen de verwilderde huiskatten af te schieten. Nederland is het enige land ter wereld waar zelfs beheersjacht taboe is.

    • K. Piël Herstel Inheems Duin