Inperking vrije keuze duur en riskant

illustraties Cyprian Koscielnak

Doordat drie PvdA-senatoren de moed hebben gehad om hun rug recht te houden, zijn de plannen voor het beperken van de vrije artsenkeuze voorlopig van de baan. De kwaliteit van de patiëntenzorg is hiermee gediend, zo blijkt uit het volgende voorbeeld uit de praktijk.

Een man uit Zwolle was daar onder behandeling in het plaatselijke ziekenhuis, op een afdeling cardiologie die internationale faam geniet. Zijn budgetpolis bepaalde echter dat hij voor poliklinische behandelingen naar de cardioloog in Apeldoorn moest.

Later ontstonden thuis hartklachten die opname noodzakelijk maakten. Hij werd hiertoe van Zwolle naar de hartbewaking vervoerd , in Apeldoorn. Hier bleek een dotterbehandeling van de kransslagaders nodig, in Arnhem. Want zo zijn de afspraken. Eventuele complicaties zouden moeten worden behandeld in Nijmegen, want dat is de afspraak.

Gelukkig verliep de behandeling ongecompliceerd en kon de patiënt weer worden teruggeplaatst naar het ziekenhuis in Apeldoorn, slechts vijftig kilometer verwijderd van Zwolle. Waar hij overigens op loopafstand van het ziekenhuis woont en waar zijn hele behandeling had kunnen plaatsvinden. Tegen lagere kosten en met minder transportrisico.

Een dergelijke gang van zaken is nu al geen uitzondering, maar zal regel worden als de kabinetsplannen doorgaan. Een mens kan terugverlangen naar de tijd dat de regionale ziekenfondsen de beste zorg op korte afstand, tegen een scherpe prijs, regelden. Dit laatste past ook binnen de strategie van de PvdA. Tijd voor een wisseling van de wacht?

, internist -intensivist

Tom van Loenhout, cardioloog

    • Stan Aerdts
    • Tom van Loenhout