Denk bij afvallen ook aan E=mc2

In ‘Wie lijnt en afvalt, ademt zijn vet gewoon uit’ (NRC Handelsblad, 18 december) stelt u dat massa behouden blijft, behalve bij kernfusie of -splijting. Dit is onjuist. Einsteins formule E=mc2 stelt dat massa en energie equivalent zijn, ongeacht de vorm of de manier van vrijkomen. Wie vet verbrandt, verliest dus ook massa door het energieverlies. Het massaverlies voor het gegeven voorbeeld is makkelijk te berekenen: 10 kilo vet met een soortelijke energie van 37 kJ/g heeft een totale energie van 3,7.108 J en dit is equivalent met m = E/c2 = 3,7.108 / (3.108)2 = 4,1.10–9 kg. Circa 4 microgram. Dit zal niet genoeg zijn om de goede voornemens voor het nieuwe jaar in te lossen.

    • Phebo Wibbens