Rabobaas: Deltaplan klimaat moet sneller

Om de economie te stimuleren moet het Deltaprogramma tegen klimaatverandering sneller worden uitgevoerd.

Nederland dpet er goed aan om het Deltaprogramma ter bescherming van het land tegen de gevolgen van klimaatverandering versneld uit te voeren. Dat zegt Wiebe Draijer, de nieuwe bestuursvoorzitter van de Rabobank. Zo’n investering is een impuls voor economische groei.

De Europese Centrale Bank pleit er sinds de zomer voor dat overheden die de ruimte hebben op hun begroting, investeren in de groei van de eurozone. Daarbij wordt in eerste instantie naar Duitsland gekeken, dat begrotingsevenwicht kent maar ook kampt met achterstallig onderhoud aan het wegennet. Zowel Duitsland als Nederland kan momenteel tegen historisch lage rentes geld lenen op de kapitaalmarkt. Ook voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker werkt aan een grootschalig investeringsplan, dat deze week is goedgekeurd door de EU-regeringsleiders.

Het Deltaprogramma 2015, in opdracht van het kabinet opgesteld door Deltacommissaris Wim Kuijken en op Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer, bestaat uit maatregelen die Nederland bestendiger moeten maken tegen overstromingen en droogtes, zoals dijkverzwaringen, creëren van meer ruimte voor de rivieren, beschermen van belangrijke gebouwen tegen wateroverlast en betere waterafvoer in de steden. De totale kosten bedragen tot 2050 minstens minstens 20 miljard euro.

„Waarom zouden we die investering niet naar voren halen, als we toch weten dat we die moeten doen?”, zegt Draijer tegen deze krant. „Het is financieel aantrekkelijk, biedt een economische impuls, en het maakt Nederland structureel sterker. Het is tijd om dit soort keuzes nu echt te maken.”

Het Deltaprogramma biedt werk voor ingenieursbureaus en bouwbedrijven. Dat komt goed uit, want bouwbedrijven hebben zwaar te lijden gehad onder de economische crisis. En Nederlandse wateringenieurs zouden hun internationale voorsprong sneller kunnen uitbouwen en te gelde maken. Het effect op de staatsschuld is beperkt, zegt Draijer, mede doordat de economie komende jaren naar verwachting groeit.

Draijer, oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, trad per 1 oktober aan bij Rabobank. In de interviewbijlage bij deze krant zegt hij de functie vooral geaccepteerd te hebben, omdat Rabobank „een spiegel van de maatschappij” is.

    • Chris Hensen
    • Hanneke Chin-A-Fo