Er komt geen einde aan Latijn

*Beker met zwarte drank die gemaakt is van bonen
*Beker met zwarte drank die gemaakt is van bonen Foto Thinkstock

Van alle bestaande Latijnse teksten is het grootste deel geschreven na de Romeinse tijd. Het Neolatijn is een volwaardige taal.