Rond de Marskar waait mysterieus methaan

None
Foto AFP

De atmosfeer van Mars bevat minder methaan dan voorspeld. Dat blijkt uit metingen die door het Marsvoertuig Curiosity zijn verricht. Opvallend is wel dat de gemeten hoeveelheid methaan flink fluctueert: bij vlagen is de concentratie maandenlang tien keer zo hoog (Science, 16 december online). Verschillende media brachten het methaan deze week in verband met leven op Mars: bacteriën kunnen methaan produceren. Maar voor die mogelijkheid bestaat geen enkele aanwijzing. De bron blijft onbekend, maar moet waarschijnlijk in de naaste omgeving van Curiosity worden gezocht: het draaien van de wind is meetbaar van invloed op de concentraties.

    • NRC