Colofon

Redactie Michel Kerres (chef), Marjoleine de Vos, Joke Mat, Monique Snoeijen, Martine Kamsma, Liesbeth Carp, Hans Steketee (korte portretten)

Vormgeving Jan Paul van Wijk

Fotoredactie Pauke van den Heuvel