Motie van treurnis na geklungel begroting

Door

Geklungel met begrotingscijfers heeft ervoor gezorgd dat de oppositie in de gemeenteraad woensdag een motie van treurnis indiende tegen het college. Deze niet-bindende uiting van teleurstelling werd afgewezen. Er was verwarring ontstaan over een op het oog plotselinge verschuiving van geld bedoeld voor de wijkaanpak naar de bouw van de Spaarndammertunnel. De oppositie voelde zich niet goed geïnformeerd.

Wethouder Ivens (wijkaanpak, SP) verraste de oppositie vorige week door te zeggen dat niet 20 miljoen euro (5 miljoen per jaar) naar wijkaanpak zou gaan, maar 16 miljoen. Het kon volgens hem met minder. Hij zei dat de overige 4 miljoen terug naar het mobiliteitsfonds zou gaan, waaruit die 20 miljoen juist kwam. In dat fonds zitten de inkomsten uit parkeergelden. Maar niet veel later zei wethouder Litjens (Verkeer, VVD) dat de 4 miljoen besteed zou worden aan de Spaarndammertunnel. Dat zorgde voor verwarring.

De oppositie riep het college op het matje. Volgens het college is er geen sprake van een formele fout, want deze verdeling van het geld was al gepland. Het ging om een onhandige fout met een tabel, waarin stond dat er in totaal 80 miljoen gereserveerd is voor bouwstimulering, wijkaanpak en leefbaarheid. 60 miljoen daarvan zou incidenteel naar de bouwstimulering gaan, 20 structureel naar wijkaanpak en leefbaarheid. Die verdeling klopte niet. Later in de begroting staat namelijk dat de 20 óók voor bouwstimulering is. En daar rekent het college de Spaarndammertunnel ook onder.

Uiteindelijk is het voor de oppositie duidelijk geworden, maar zij wilde toch een signaal afgeven, zegt Marijke Shahsavari (CDA): „We wilden vooral duidelijk maken dat je zo niet met elkaar omgaat.”

    • Frank Huiskamp