‘EU niet bij mensenrechtenhof’

Een ambitieus plan om de twee belangrijkste organisaties van Europa, de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, nader tot elkaar te brengen heeft een flinke klap opgelopen. Het EU-Hof van Justitie in Luxemburg keerde zich gisteren in duidelijke bewoordingen tegen een voornemen van de EU om als organisatie toe te treden tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Momenteel zijn alle 28 individuele EU-lidstaten weliswaar ondertekenaars van het EVRM, maar de EU als geheel niet. Als de Unie zich aansluit bij het EVRM, kan ‘Straatsburg’ gaan oordelen over mensenrechtenschendingen door de EU-instellingen. Dat moet de rechtsbescherming van burgers vergroten. Maar het plan zoals het er nu ligt is „onverenigbaar” met het EU-recht, zegt het EU-Hof in Luxemburg in een advies. EVRM-toetreding door de Unie brengt volgens het EU-Hof het evenwicht binnen de EU „in gevaar” en doet „afbreuk” aan de bevoegdheden van het EU-Hof. De Europese Commissie zei in een reactie dat het Hof in zijn advies „belangrijke vragen” opwerpt. (NRC)