‘Enorme prestatie hervorming jeugdzorg en langdurige zorg’

Gemeenten hebben de noodzakelijke maatregelen genomen om continuïteit van zorg en ondersteuning te bieden. Het kabinet hoeft dus niet „bestuurlijk in te grijpen” om gemeenten de decentralisaties vanaf 1 januari 2015 goed te laten uitvoeren. Dat concludeert de commissie die toezicht houdt op de overgang van jeugdzorg en langdurige zorg van het Rijk naar de gemeenten. „Een enorme prestatie, zeker gezien de complexe en onzekere weg ernaar toe”, schrijft commissievoorzitter Han Noten vandaag in zijn eerste verslag.