Brieven

Rekentoets hard nodig

In NRC van woensdag 17 december staat in het redactionele commentaar de zin: „Van 155 dollar per vat daalde de olieprijs vanmorgen tot 59 dollar – bijna een halvering.”

Gelukkig voor de redactie vermeldt dezelfde pagina dat staatssecretaris Dekker het slagen voor de rekentoets simpeler gaat maken.

Kerstcrisis

Matchfixing Eerste Kamer

De VVD heeft geen bezwaar tegen discussies in de Eerste Kamer, zolang er uiteindelijk maar gestemd wordt zoals eerder is afgesproken. De discussies zijn dus een toneelstukje. In het voetbal heet dat matchfixing. Dat is verboden.

Ook frappant is dat de senatoren tegen gestemd hebben „omdat zij toch niets meer te verliezen hebben”. Dan ligt het voor de hand dat de overige PvdA-senatoren voor hebben gestemd uit angst voor hun zetel.

A.J.M. van Unnik

Correcties en aanvullingen

Groei provincies

In Economie in provincie Drenthe krimpt het hardst (16 dec., p. E1) staat dat de economie van Zuid-Holland van 2011 tot en met 2013 licht groeide. Dit moet Noord-Holland zijn.

    • A.J.M. van Unnik
    • Hans Ziedses Des Plantes