Rabo krijgt een jaarlijks ‘reflectiemoment’

Ergens kort na 1 april, als de bankierseed wordt ingevoerd, komen alle medewerkers van Rabobank op hetzelfde moment met hun team, afdeling of lokale bank bij elkaar. Als het lukt doen alle medewerkers over de hele wereld mee, dus het is nog even zoeken naar het juiste tijdstip. Doel is dat zij dan een gesprek aangaan over de normen en waarden van de bank, waarna ieder in een ceremonie de bankierseed aflegt.

Nederlandse banken onderzoeken momenteel hoe zij het afleggen van de bankierseed gestalte kunnen geven. De invoering van de eed, die banken verplicht stellen aan alle werknemers, maakt deel uit van de beoogde cultuuromslag naar klantgerichter, transparanter bankieren. Voor werknemers in Nederland gaat er na het afleggen van de eed ook tuchtrecht gelden.

Rabo wil de eed niet als een verplicht nummer laten voelen, en introduceert daarom deze ‘dag van waarden’. Alle banken en afdelingen staan dan virtueel met elkaar in verbinding, en andere afspraken moeten wel heel dringend zijn, wil een medewerker afwezig kunnen zijn, zegt programmamanager Ineke Tacq.

„Het moet meer zijn dan een ritueel. Het gaat om het reflectiemoment. Medewerkers gaan met elkaar in gesprek over ethische dilemma’s die zij in hun werk kunnen tegenkomen.”

De dag bij Rabobank keert jaarlijks terug, om de eed en het gedachtengoed dat erbij hoort levend te houden.

Medewerkers in het buitenland, die niet onder het tuchtrecht vallen, worden uitgenodigd de eed tijdens de ceremonie mondeling af te leggen. De bank gaat ervan uit dat er bij de afdelingen in het buitenland een groepsdynamiek zal ontstaan waardoor de meeste werknemers dit zullen doen.