Tel uit je winst

9 Manieren om nog snel even geld te besparen

Foto iStock

Nog snel geld besparen? Dat kan, op de volgende negen manieren. Maar regel het wel voor het jaar eindigt.

1. Los schulden af

Los je schulden af voor het einde van het jaar, adviseert belastingadviseur Marijke Vervoort van Cramer x Vervoort in Haarlem. Dat is gunstig voor de vermogensrendementsheffing. De peildatum is 1 januari. Over het vermogen in box 3 wordt 1,2 procent belasting geheven.

Vervoort:

“Veel mensen hebben kleine schulden, bijvoorbeeld nog een restantje studiefinanciering. Weg ermee, dat levert direct geld op.”

2. Verlaag vermogen

Voor het einde van het jaar zorgen voor minder vermogen is de gemakkelijkste manier om belasting te besparen, zegt belastingadviseur Arthie Schimmel. Dat kan door nu alvast die dure vakantie te boeken of een andere grote uitgave te doen. Of door bij de Belastingdienst alvast een Voorlopige Aanslag 2014 te vragen en het bedrag voor het eind van de het jaar te betalen. Schimmel: “Elke 10.000 euro minder vermogen scheelt 120 euro belasting.”

3. Koop een auto

Ook een – milieuvriendelijke – auto kopen kan gunstig zijn. Dat betekent besparen op de vermogensrendementsheffing, maar is vooral gunstig omdat er dit jaar geen BPM (aanschafbelasting) betaald hoeft te worden voor milieuvriendelijke auto’s en volgend jaar wel. Dit kan volgens de ANWB 1.100 euro schelen.

4. Betaal rente vooruit

Hypotheekrente vooruitbetalen kan een aftrekpost opleveren. Fiscaal mag er zes maanden rente vooruitbetaald en afgetrokken worden. “Dat kan niet bij elke bank, dus check wel de voorwaarden”, zegt Vervoort. Voor mensen in de hoogste schijf is rente vooruitbetalen extra gunstig. Vervoort:

“In 2014 is de rente nog aftrekbaar tegen 51,5 procent, maar volgend jaar is dat nog maar 51 procent.”

Overigens zorgt het vooruitbetalen van de hypotheekrente bovendien voor minder vermogen – en dus minder belasting.

5. Schenk belastingvrij

Tot 31 december mag iedereen maximaal 100.000 euro belastingvrij schenken of ontvangen, op voorwaarde dat dit geld wordt besteed aan een eigen huis. Dat kan de aanschaf zijn, maar ook een verbouwing of de aflossing van een hypotheek of een restschuld.

Voorwaarde voor het belastingvrije schenkingsrecht is dat je voor 31 december officieel eigenaar bent van de grond of van het recht van erfpacht. Bovendien moet je voor 31 december minstens 10 procent van het geschonken bedrag hieraan besteden.

6. Geef aan goede doelen

Wie geld schenkt aan een goed doel, zorgt niet alleen voor een verlaging van het vermogen, maar creëert bovendien een aftrekpost. Giften aan instellingen die officieel zijn aangewezen als ‘algemeen nut beogende instelling’ (Anbi’s) zijn aftrekbaar zodra het bedrag meer is dan 1 procent van het belastbaar inkomen. Het deel van de gift dat boven de 10 procent van het inkomen uitkomt, is niet aftrekbaar.

Voor een periodieke gift, minstens vijf jaar achter elkaar geld aan hetzelfde doel geven, gelden geen drempels en geen maximumbedragen.

7. Trek zorgkosten af

Zorgkosten kunnen boven een drempel (die inkomensonafhankelijk is) worden afgetrokken. Bij een modaal inkomen is de drempel zo’n 545 euro. Ga dus nu naar de tandarts voor die dure behandeling in plaats van volgend jaar.

8. Koop een fiets

Werkgevers mogen hun personeel eens in de drie jaar belastingvrij een fiets geven van maximaal 749 euro. In 2015 verdwijnt deze regeling. Dan mogen werkgevers jaarlijks maximaal 1,2 procent van de loonsom aan alle belastingvriendelijke extraatjes voor werknemers besteden: fiets, kerstpakket, personeelsuitje. Voor een werknemer met een modaal inkomen komt dat neer op zo’n 360 euro per jaar.

Fietsen naar je werk is gezond

9. Bouw pensioen op

Wie voor 31 december geld opzijzet voor het pensioen, bijvoorbeeld als lijfrenteverzekering of bankspaarproduct, kan dat bedrag vaak aftrekken van de belasting. Zeker met een hoog inkomen is dat dit jaar een aanrader. In 2015 wordt de pensioenopbouw namelijk gemaximeerd; dan geldt de belastingaftrek voor pensioenopbouw tot een salaris van maximaal 100.000 euro.