Werk gezocht m/v, vooral de vrouw

Foto ANP

De arbeidsmarkt leeft op? Dat hangt er helemaal vanaf of je een man of vrouw bent. De kloof tussen werkloosheid onder mannen en vrouwen is sinds januari 2009 niet zo groot geweest als nu. Vandaag komen het CBS en UWV weer met nieuwe cijfers over de werkloosheid in Nederland.

Werkloosheid weer ongeveer gelijk

Update 9.40 uur: Er zijn net iets meer werklozen bij gekomen in november: drieduizend. Daarmee is de werkloosheid op 8 procent van de beroepsbevolking blijven staan - 630.000 mensen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend.Van mei tot en met augustus was er nog sprake van een sterke daling in de werkloosheid. Vorige maand was de werkloosheid ook haast gelijk.

Momenteel zit 7,4 procent van de mannen - in de leeftijdscategorie 15 tot 65 jaar - zonder werk, tegenover 8,6 procent van de vrouwen. Een verschil van 1,2 procentpunt. Tot juni vorig jaar lag het werkloosheidspercentage overigens voor beide geslachten vrijwel op hetzelfde niveau, maar sindsdien is de “werkloosheidskloof” alleen maar groter geworden.

En hoe zit het met het herstel van de arbeidsmarkt? In oktober 2013 daalde de werkloosheid voor het eerst in ruim twee jaar weer, en sindsdien is er een opleving zichtbaar. De ontwikkeling van de werkloosheid laat het volgende zien.

Vorige maand stagneerde het aantal werklozen, na enkele maanden positieve geluiden.

Ondanks het hogere werkloosheidspercentage onder vrouwen, zijn ze wel steeds meer gaan werken, maakte het CBS dinsdag bekend. De arbeidsparticipatie is sinds 1998 toegenomen met zo’n 13 procentpunt, wat neerkomt op ruim 65 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking.

    • Yordi Dam