Teeven stuurt Rwandezen naar oneerlijke processen

Zet beschuldigde Rwandezen niet uit, want tegenstanders van het regime worden ook wel vermoord, betogen Afrikadeskundigen.

Geachte heer Teeven. Wij schrijven u deze brief omdat we zeer ongerust zijn over uw voornemen om een aantal Rwandezen hun vluchtelingenstatus danwel Nederlanderschap te ontnemen en uit te zetten naar Rwanda. Wij verzoeken u van dit voornemen af te zien omdat deze Rwandezen geen eerlijk proces in Rwanda te wachten staat.

Rwanda is een éénpartijstaat waarin geen ruimte is voor een vrij opererende oppositie, pers en maatschappelijk middenveld. De vrijheid van meningsuiting is de afgelopen jaren fors ingeperkt. Een aantal oppositieleiders en journalisten zit jarenlange gevangenisstraffen uit, anderen zijn vermoord of het land ontvlucht. Non-gouvernementele organisaties zijn geïntimideerd of door het regime geïnfiltreerd en onafhankelijke mensenrechtenorganisaties bestaan niet meer. Maatschappelijke organisaties worden nauwgezet gecontroleerd en mogen alleen het overheidsbeleid tot uitvoering brengen. Sinds maart van dit jaar zijn bovendien honderden Rwandese burgers opgepakt of verdwenen. Human Rights Watch en Amnesty International zijn unaniem negatief over de bescherming van mensenrechten en met name de zorgwekkende toestand van het Rwandese justitiële apparaat.

Als u besluit om de van genocide beschuldigde Rwandezen uit te zetten naar Rwanda zal hen geen eerlijk en onpartijdig proces te wachten staan. Amnesty International en Human Rights Watch concludeerden dit tijdens het proces tegen Victoire Ingabire, de politica die het in 2010 wilde opnemen tegen president Paul Kagame. „Het proces werd ontsierd door de onmacht van de rechter om ervoor te zorgen dat de elementen van bewijs op een degelijke manier werden geverifieerd, en door de minachting van de openbare aanklager voor een eerlijk proces”, stelde Sarah Jackson van Amnesty International.

Bekend is dat een aantal Rwandezen die u dreigt uit te zetten (familie)banden heeft met politieke opponenten of andere critici van het Rwandese bewind. Bekend is ook dat het Rwandese regime er niet voor terugdeinst om deze tegenstanders en hun familieleden te bedreigen of te vermoorden. Zo ontving de zoon van één van de door u uit te zetten Rwandezen die vanuit het Verenigd Koninkrijk oppositie voert tegen Rwanda een bericht van de Britse geheime dienst MI5 dat er vanuit Rwanda opdracht was gegeven om hem te vermoorden.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat er politieke motieven schuilen achter het willen veroordelen van de groep Rwandezen die u voornemens bent uit te zetten. Wij hebben eveneens gerede aanleiding te veronderstellen dat de bewijzen waarop u zich baseert ondeugdelijk zijn.

Volgens ons is er geen enkele garantie dat de Rwandezen die u van genocide beschuldigt in Rwanda een eerlijk proces krijgen. Wij roepen u daarom op om af te zien van uitzetting.