Pgb-houders gerustgesteld, maar veel blijft onduidelijk

Bij pgb-houders ontstond onrust na het afketsen van de zorgwet. De minister zegt dat de zorgen niet nodig zijn.

Mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen hoeven zich geen zorgen te maken dat dit vervalt nu de nieuwe zorgwet van minister Schippers (Zorg, VVD) is gesneuveld in de Eerste Kamer. Dat heeft Schippers in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Ook de belangenvereniging voor mensen met zo’n pgb laat weten dat de „uitbetaling is gegarandeerd”.

Nadat dinsdag de nieuwe zorgverzekeringswet van minister Schippers in de Eerste Kamer geen meerderheid haalde, ontstond onrust onder pgb-houders, die afhankelijk zijn van de zorg of hulp die zij zelf inkopen met het budget.

In de nieuwe wet stond dat pgb’s voor persoonlijke verzorging en verpleging per 1 januari 2015 uitgekeerd worden door de zorgverzekeraars. De wettelijke basis is vervallen met het afketsen van de wet. Maar doordat zorgverzekeraars de pgb’s al in hun polissen hebben opgenomen, kan deze toch doorgaan. Het gaat om zo’n 55.000 budgethouders.

Een ander deel van de pgb-budgetten – voor kinderen en voor de begeleiding van volwassenen – was al wettelijk verankerd en gaat dus ook gewoon door. Dit deel wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die deze weken zo’n 200.000 aanvragen voor een pgb van circa 140.000 budgethouders beoordeelt.

Een beladen onderdeel van de nieuwe pgb-afspraken levert wél onduidelijkheid op. Het gaat om de vergoeding van 20 euro per uur voor ‘informele zorg’. Dat is een bedrag dat ongediplomeerde mensen – zoals mantelzorgers – krijgen voor het verlenen van hulp. Dit bedrag lag eerst op maximaal 63 euro, maar wordt in de nieuwe wet verlaagd. Budgethouders kunnen daardoor in de problemen komen en daarom beloofde het kabinet dat deze bepaling niet op 1 januari 2015, maar op 1 mei zou ingaan. Die belofte kan het kabinet nu vooralsnog niet nakomen. Volgens Schippers hebben de zorgverzekeraars beloofd de afspraken te „respecteren”.

Ook blijven vragen onbeantwoord. Vrijwel alle bepalingen in de nieuwe wet zouden gevolgen hebben voor de zorgpolissen van 2016 – niet die van volgend jaar. Nu er een compromis in de maak is, is de vraag hoeveel tijd de verzekeraars krijgen om hun polissen aan te passen en nieuwe afspraken te maken met ziekenhuizen en artsen.

Wat er gebeurt met het heetste hangijzer – de ‘vrije artsenkeuze’ – blijft onzeker. Nu hebben de verzekeraars nog de verplichting altijd – ook als een patiënt naar een niet-gecontracteerde arts gaat – zo’n 70 procent van de rekening te vergoeden. Het is nog onduidelijk of deze bepaling terugkeert n in een nieuw te sluiten akkoord. Directeur Wilna Wind van patiëntenfederatie NPCF, voorstander van het behoud van ‘vrije artsenkeuze’, waarschuwt dat er „geen enkele reden” is om „gerustgesteld achterover te leunen”.

    • Enzo van Steenbergen