Mondiale levensverwachting steeg sinds 1990 van 65 naar 71

De kindersterfte in de derde wereld daalde. Ook blijven we in het westen langer leven met hartziekten.

Wereldwijd is de gemiddelde levensverwachting tussen 1990 en 2013 sterk toegenomen. Mannen ‘wonnen’ 5,8 jaar en vrouwen zelfs 6,6 jaar. Door de groei van de wereldbevolking steeg het aantal mensen dat jaarlijks overleed wel: van 47,5 miljoen in 1990 naar 54,9 miljoen in 2013. Tegelijk daalde het sterftecijfer sterk, waardoor de wereldburger nu gemiddeld 71,5 wordt in plaats van 65,3. Dat blijkt uit de Global Burden of Disease Study 2013 die gisteren gepubliceerd werd in The Lancet.

De cijfers weerspiegelen het succes van campagnes om dodelijke infectieziekten zoals mazelen en kinkhoest te bestrijden. De kindersterfte aan diarree (in 1990 nog verantwoordelijk voor 2,5 miljoen doden) nam de afgelopen 23 jaar spectaculair af: met de helft. Ook stierven er bijna een kwart minder mensen (vooral kinderen) aan longinfecties.

De hiv/aidsepidemie bereikte daarentegen zijn hoogtepunt in de jaren negentig in zuidelijk Afrika, met een bijna verviervoudiging van het aantal doden tot gevolg. Maar ook die onheilspellende curve is inmiddels weer naar beneden omgebogen.

De top tien oorzaken van voortijdig overlijden zijn in 23 jaar tijd van plaats gewisseld, maar in essentie is er niet veel veranderd. Alleen heeft hiv/aids nu tuberculose uit de top tien verdrongen. Wereldwijd dalen het aantal doden door mazelen, tetanus en kinkhoest. Het aantal verkeersdoden nam juist relatief toe, wat de auteurs toeschrijven aan een toename van de verkeersdrukte die gepaard gaat met economische groei.

Veel inspanningen die gericht waren op het terugdringen van infectieziekten zijn duidelijk succesvol geweest en die moeten vooral doorgaan, schrijven de onderzoekers. Maar uit de analyse komen ook trends naar voren die eerder onderbelicht bleven. Zo blijkt dat drugsgebruik mondiaal steeds meer slachtoffers maakt en dat steeds meer mensen sterven aan leverziekten (door hepatitisinfectie en alcoholmisbruik), diabetes en chronische nierziekten.