Meer Nederlanders leven onder armoedegrens, vooral in grote steden

Foto ANP/Lex van Lieshout

Het aantal Nederlanders dat onder de armoedegrens leeft, is in 2013 jaar voor het derde opeenvolgende jaar toegenomen. Vooral in de grote steden was er een duidelijke toename te zien. Voor dit jaar en 2015 wordt echter een lichte daling voorspeld.

Dat meldden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het vandaag verschenen Armoedesignalement 2014.

De armoedegrens ligt bij het SCP op 1060 euro per maand voor een alleenstaande. Voor een paar met een kind is dat 1.770 euro en voor een eenoudergezin met één kind ligt dat criterium op 1.410 euro. De bedragen zijn volgens het SCP gebaseerd op wat iemand nodig heeft om aan de maatschappij mee te doen en om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien. Bij het CBS wordt gemeten met een andere maatstaf: de lage-inkomensgrens, die lager is dan het criterium dat het SCP hanteert.

Bij elkaar opgeteld zijn er zo 1,4 miljoen Nederlanders die rond moeten komen met een laag inkomen. Vooral onder bijstandsontvangers, kinderen en niet-westerse huishoudens is de armoede het grootst. Zeker onder die eerste groep is de armoede groot: liefst 47 procent van de mensen die een uitkering ontvangen, leeft in armoede.

De emest armoede komt voor in de steden, afgelopen juni publiceerde NRC Q daar al een kaart over. Gekeken naar de postcodegebieden blijkt dat Leeuwarden de wijk met het hoogste armoedepercentage heeft: Heechterp-Schieringen, met 28,8 procent.

Volgens het Nibud is het aantal Nederlanders met schulden toegenomen, lees meer bij NRC Q.

    • Philippus Zandstra