Libby Lane: eerste vrouwelijke bisschop

Bisschop Stockport

Na jaren van strijd is de eerste vrouwelijke bisschop van de Church of England een feit: de 48-jarige Libby Lane, moeder van twee en getrouwd met een priester.

De benoeming gisteren van de eerste vrouwelijke bisschop in de Church of England was toch nog een verrassing. Niet óf het zou gebeuren: de hevige strijd die de Engelse staatskerk bijna verscheurde werd eerder dit jaar, twintig jaar na de wijding van vrouwelijke priesters, in het voordeel van voorstanders beslecht.

De naam was wel verrassend: Libby Lane, de 48-jarige pastoor van St Peter’s in Hale en St Elizabeth's in Ashley, beiden dorpen ten zuiden van Manchester. Alle ogen waren gericht op Jane Hedges, de deken van Norwich en daarmee hoger in rang, of Sheila Watson, de diaken van Canterbury, een van de machtigste vrouwen binnen de Church of England. Op hen was bij de bookmakers gewed.

Lane is op de achtergrond echter net zo invloedrijk: ze adviseerde de afgelopen tien jaar namens de noordwestelijke bisdommen over bisschoppelijke benoemingen, en was de deken bij wie vrouwelijke geestelijken konden aankloppen. Na een studie theologie in Oxford, werd ze in 1994 gewijd tot priester, en werkte ze onder meer als ziekenpastor. Zij en echtgenoot George waren een van de eerste echtparen binnen de Church of England die tot priester werden gewijd. Ze hebben twee volwassen kinderen.

Lane wordt bisschop van Stockport. Dat is geen bisdom, waardoor ze suffragaan (hulpbisschop) wordt. Ze zei zich gisteren „zeer bewust te zijn van allen die mij zijn voorgegaan, vrouwen en mannen, die decennialang naar dit moment hebben uitgekeken”. Wel noemde ze haar benoeming „enigszins angstaanjagend”. De aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, de geestelijk leider van de Church of England en het de facto hoofd van de wereldwijde anglicaanse kerk, roemde Lanes’ „kalmte en duidelijke vastberadenheid de kerk en de gemeenschap te dienen”.

Ze zal (nog) niet in het Hogerhuis plaatsnemen. Van de 40 bisschoppen die er in Engeland zijn, hebben er daar 26 zitting. De aartsbisschoppen van Canterbury en York en de bisschoppen van Londen, Durham en Winchester worden automatisch benoemd, de rest op anciënniteit. Vandaag dient in het Lagerhuis een wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken dat de bisschoppen onderling kiezen wie er naar het Hogerhuis gaat, zodat vrouwen niet op het pensioen van hun mannelijke collega’s hoeven te wachten.

    • Titia Ketelaar