‘Geluk’ gaat van tederheid naar opperste turbulentie

Twee mensen wier geluk allengs in ongeluk verkeert – het is geen origineel gegeven waarop Ger Thijs zijn nieuwe stuk Geluk heeft gebaseerd. Maar in werkelijkheid biedt zo’n situatie oneindig veel verschillende variaties, en dus zijn de mogelijkheden voor een toneelstuk eveneens legio.

Hier spelen Porgy Franssen en Renée Fokker twee mensen die denken de relatieproblemen wel te kunnen oplossen door hun intellect en hun ratio, maar het als koppel uiteindelijk toch niet redden. En intussen is Thijs’ grote verdienste dat hij twee rollen heeft geschreven waarmee zulke acteurs volop eer kunnen inleggen. Ze krijgen veel te spelen, van intense tederheid tot opperste turbulentie.

In schroomvalligheid doen ze niet voor elkaar onder. Maar de ongemakkelijke grappen komen vooral van de man. „Je blijft de mooiste”, zegt hij tegen haar. „D’r zou meer van te maken zijn, maar ja...”

In zijn regie houdt Thijs de teugels strak en de emoties in bedwang, terwijl de intrige zich langzaam ontvouwt. Daardoor blijft Geluk goed onder spanning staan, ook als de confrontaties soms de indruk wekken dat ze elders al eens eerder werden vertoond.

    • Henk van Gelder