Elf uitgeprocedeerden naar nachtopvang in Amsterdam

Elf uitgeprocedeerde asielzoekers hebben tot nog toe gebruikgemaakt van de slaapplaatsen die de gemeente Amsterdam voor hen heeft vrijgemaakt. Dat betekent dat er nog maximaal 124 plaatsen zijn voor asielzoekers die gebruik willen maken van de zogenoemde bed-, bad- en broodopvang voor de nacht.

Gisteren bepaalde de Centrale Raad voor Beroep in een voorlopige voorziening dat de gemeente verplicht is opvang te verstrekken aan afgewezen asielzoekers. De raad verwees bij zijn vonnis naar het besluit dat burgemeester Van der Laan op 11 november bekendmaakte. Daarin staat dat Amsterdam voor drie maanden – de winter – een bed-, bad- en broodopvang inricht. „Door middel van nachtopvang (20.00 tot 08.00 uur), een douche, een maaltijd, ontbijt wordt een humanitaire ondergrens gewaarborgd.”

In de hoofdstad bivakkeert al sinds 2012 op verschillende locaties een groep asielzoekers uit vooral Afrikaanse landen. De groep, die tussen de 200 en 300 mensen telt, stelt het asielbeleid aan de kaak. In een reactie op het vonnis en op de Amsterdamse voorziening laten zij weten dat de nachtopvang „geen adequate opvang” is. „Het betekent dat mensen overdag door de straten zwerven, in de kou, met al hun bezittingen bij zich.” De asielzoekers willen een 24-uursaccommodatie, zodat de bewoners „veilig en op een warme plaats kunnen zijn, om in vrede te kunnen werken aan hun eigen toekomst.”

De fractie van GroenLinks in de Eerste Kamer heeft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) opheldering gevraagd over zijn standpunt. Hoewel het Europees Comité voor Sociale Rechten in juli al oordeelde dat ook afgewezen asielzoekers aanspraak kunnen maken op basale voorzieningen, ook als zij niet meewerken aan hun vertrek uit Nederland, blijft Teeven een reactie daarop uitstellen.

De uitspraak van de Centrale Raad geldt ook voor andere gemeenten. Dit najaar kwam de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met een voorstel aan Teeven om een sobere opvang voor afgewezen asielzoekers te bekostigen. In Utrecht en Den Haag worden al soortgelijke voorzieningen geboden aan uitgeprocedeerde asielzoekers.