VVD en PvdA praten later vandaag verder over sneuvelen zorgwet

Minister Edith Schippers aan de telefoon tijdens het crisisoverleg in het Torentje naar aanleiding van het terugsturen van de nieuwe zorgpolis door de Eerste Kamer.
Minister Edith Schippers aan de telefoon tijdens het crisisoverleg in het Torentje naar aanleiding van het terugsturen van de nieuwe zorgpolis door de Eerste Kamer. Foto Reuters / Jaap Arriens

De PvdA en de VVD zoeken later vandaag verder naar een oplossing voor de problemen die zijn ontstaan rond het zorgplan van minister van Volksgezondheid Edith Schippers. Na urenlang spoedberaad in het Torentje lieten zowel Diederik Samsom en premier Mark Rutte na middernacht weten dat er nog geen oplossing is voor de crisis tussen de regeringspartijen.

Zorgwet van de rails door verzet PvdA-senatoren

Dat meldt persbureau ANP. De Eerste Kamer stemde gisteren onverwacht met een kleine meerderheid tegen de afschaffing van het recht op vrije artsenkeuze. De actie van drie PvdA-senatoren - Adri Duivesteijn, Marijke Linthorst en Guusje Ter Horst - zorgt ervoor dat zorgverzekeraars nu geen een polis mogen gaan aanbieden waarin alleen behandelingen worden vergoed die zijn gedaan door specialisten met wie ze een contract hebben. Dit wetsvoorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VVD), dat met 38 stemmen tegen en 33 stemmen voor in de Senaat sneuvelde, was een van de pijlers van het zorgakkoord dat eerder dit jaar werd gesloten.

Twitter avatar Evansteenbergen Enzo van Steenbergen Beperking artsenkeuze had ook doel om slecht presterende zorgers aan te pakken, zoals luxe afkickklinieken in Zuid-Afrika. #vrijeartsenkeuze

Rutte: er is duidelijk iets misgegaan

Premier Mark Rutte benadrukte vannacht - na overleg met onder andere Diederik Samsom, Schippers, Lodewijk Asscher - in een korte reactie op het onverwachte stemgedrag van de drie dissidente senatoren, dat het in de politiek ontzettend belangrijk is dat afspraken worden nagekomen. Rutte:

“Op dat punt is duidelijk vandaag iets heel erg misgegaan. Betrokkenen werken nu aan een oplossing en het is belangrijk dat die er komt.”

Diederik Samsom na het topoverleg in het Torentje over de gesneuvelde zorgwet. Foto Reuters / Jaap Arriens

Het stemgedrag van de drie PvdA-ers in de Eerste Kamer zorgt voor spanningen in de coalitie. PvdA-leider Samsom wilde vannacht de geluiden over een schisma met de VVD sussen:

“Er wordt hard gewerkt wordt aan een oplossing. Er is altijd zicht op een oplossing”.

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet VVDer Loek Hermans: we hebben nu een probleem (in de coalitie). We zijn in gesprek. #vrijeartsenkeuze #crisis
Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet Vanuit de PvdA: er wordt hard gewerkt aan een “inhoudelijke oplossing”, maar die zal er vermoedelijk vanavond nog niet zijn. #zorgcrisis
Twitter avatar DominiqueHeyde Dominique v.d. Heyde De enige reden waarom dit niet onmiddellijk tot een crisis in de coalitie leidt is dat de drie tegenstemmers allemaal stoppen als senator.

Oppositiepartijen wachten op oplossing coalitie

VVD en PvdA waren de hele avond bijeen voor een spoedberaad. De fractieleiders van de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP waren ook aanwezig, maar verlieten rond middernacht het topoverleg. Volgens ChristenUnie-leider Arie Slob werkt de coalitie aan een - nog onduidelijke - oplossing. Slob:

“We zien wel waarmee ze komen”.

Alexander Pechtold laat aan persbureau ANP weten dat de drie oppositiepartijen door de coalitie is bijgepraat over het probleem dat is ontstaan nadat het zorgplan sneuvelde in de Eerste Kamer. De D66-leider laat desgevraagd weten geen idee te hebben met welke oplossing de coalitiepartners gaan komen. Hij benadrukt het belang van het volgen van het politieke proces:

“De Eerste Kamer zal serieus moeten worden genomen”

Kees van der Staaij onderstreept dat er duidelijkheid moet komen over de ontstane situatie in Den Haag. De SGP-fractievoorzitter wijst erop dat een verworpen wetsvoorstel in principe niet weer in stemming kan worden gebracht.

Het zorgplan zou eerst weer door de Tweede Kamer onder handen moeten worden genomen, maar daar wil Van der Staaij nog niet over speculeren. Voor hem gaat het erom dat de coalitie uitsluitsel geeft over de stand van zaken:

“Zij gaan nadenken over een oplossing”.

PVDA-SENATOREN STEMMEN TEGEN

In het voorjaar wist Schippers steun te verzamelen van D66, ChristenUnie en SGP voor haar wetsvoorstel, dat voor een wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet moest zorgen waarin de vrije artsenkeuze wordt gegarandeerd. Vandaag werd echter duidelijk dat er een kans bestond dat het plan het mogelijk niet ging halen.
Een aantal PvdA-senatoren twijfelden of ze moesten instemmen met het wetsvoorstel en vroegen op het laatste moment meer uitleg over de details. Duivesteijn, Linthorst en Ter Horst stemden toch tegen. NRC-redacteur Enzo van Steenbergen noemde dat gisteren dapper:

“Het is best dapper om zo’n besluit terug te fluiten. Eerder was er wel discussie, want de PvdA was historisch gezien altijd tegen een verandering van de wet. Maar dit plan was onderdeel van het zorgakkoord. Wellicht heeft het ermee te maken dat alle drie de senatoren volgend jaar stoppen als senator. Daardoor voelden ze zich misschien minder gebonden aan de partijpolitiek en hebben ze deze beslissing genomen.”

Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten heeft Schippers het resultaat aan haar eigen optreden te danken. Leijten vindt dat de minister van Volksgezondheid onvoldoende haar best heeft gedaan de Kamers voor te lichten over het wetsvoorstel:

Lees meer over de macht van de zorgverzekeraars in eerder gepubliceerde artikelen van NRC Handelsblad: Senaat verwerpt plan beperking vrije zorgkeuze, PvdA-fractie wil praten, Grijpt de verzekeraar de macht? 6 stellingen over de vrije artsenkeuze (€) en Zorgverzekeraar heeft wat uit te leggen (€).

    • Hans Klis