Nederlandse lucht opnieuw schoner

De lucht in Nederland is voor het vijfde jaar op rij schoner geworden. Bijna overal in het land ligt de vervuiling door stikstofdioxide en de uitstoot van fijnstof ruim onder de grenswaarden. Dat meldde staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) gisteren in een rapportage aan de Tweede Kamer. De verbeterde luchtkwaliteit komt vooral doordat nieuwe auto’s minder vervuilende lucht uitstoten. De overschrijding van stikstofdioxidenormen komt nog voor langs in totaal negen kilometer snelweg en in de binnensteden van Rotterdam en Amsterdam. De verwachting is dat de vervuiling door wegverkeer in de toekomst verder afneemt.