Vermogenden blijven gewoon schenken

Ruimere mogelijkheden om belastingvrij te schenken waren voor de meeste vermogenden geen reden meer te geven dan normaal.

Meeste schenkingen kleine bedragen

Rijke Nederlanders schenken vaak geld aan hun kinderen. Dat deden ze al vóór de schenkingsregeling vorig jaar werd ingevoerd, en dat blijven ze ook doen als die over twee weken afloopt. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo, in opdracht van ING, onder mensen met minimaal een ton spaargeld of beleggingen.

Bijna 60 procent van hen heeft in het verleden een deel van dat vermogen geschonken. Meestal aan hun kinderen. Ongeveer een kwart is van plan het komende jaar – al dan niet opnieuw – een schenking te doen. Maar ‘slechts’ 12 procent van de ondervraagden heeft gebruikgemaakt van de verruimde vrijstelling. Die houdt in dat mensen over een schenking tot 100.000 euro geen belasting hoeven betalen, als dat geld tenminste wordt gebruikt voor het kopen, verbouwen of aflossen van een huis.

De belangrijkste verklaring is dat het meestal om bedragen gaat die tóch al belastingvrij geschonken konden worden door ouders aan hun kinderen. De laatste schenking was bij meer dan 40 procent minder dan 5.000 euro; bijna een kwart maakte tussen de 5.000 en 10.000 euro over.

Ouders mogen hun kinderen ook zonder de regeling jaarlijks belastingvrij 5.229 euro schenken. En als de regeling eind dit jaar afloopt, mogen ouders een kind dat geld in een huis wil steken ook eenmalig maximaal 52.281 euro belastingvrij schenken. De groep die meer weggeeft dan dat, zo blijkt uit het onderzoek van ING, is klein.

Toch heeft de regeling zeker een „positieve invloed” gehad op het schenkgedrag van vermogende Nederlanders, zegt marketingdirecteur Arnout Bloys van Treslong van ING . Zijn ervaring is dat „heel veel families daardoor expliciet over schenken hebben gesproken, terwijl ze het eerder voor zich uitschoven”.

Dat ze vervolgens geen gebruik hebben gemaakt van de regeling, kan bijvoorbeeld komen doordat hun (klein)kinderen het geld dit jaar niet nodig hadden omdat ze geen huis kochten of moesten aflossen. Of, zegt Bloys van Treslong, doordat „veel mensen door alle onzekerheden over de economie en de waarde van hun eigen huis moeilijk kunnen inschatten of ze hun geld wel kunnen missen”. Want dat heeft, zegt hij, „een rem gezet op deze regeling bij een grote groep van de vermogenden”. Mensen met veel geld schenken volgens hem niet vaker, maar wel meer dan minder vermogenden.

De tijdelijke regeling is populairder dan de overheid verwachtte. Afgelopen juni was er volgens de Belastingdienst al 50.000 keer gebruik van gemaakt, sinds de invoering in oktober vorig jaar, terwijl het kabinet had gerekend op 20.000 schenkingen.

Nu de maatregel afloopt, verwacht ING „nog wel een sprintje”. Dat denkt ook het Netwerk Notarissen, dat een peiling hield onder een aantal notariskantoren. Daaruit bleek in november een toename van 44 procent in het aantal ‘schenkingszaken’, vergeleken met september en oktober. Het geld – en zeker de „last-minute-schenkingen” – wordt volgens de notarissen meestal gebruikt voor een aflossing op de hypotheekschuld.

Voor de vermogenden maakt het weinig uit. Van de ondervraagden die al eens eerder geld geschonken hebben, is ruim 70 procent stellig van plan dat in de toekomst nog eens te doen. Schenkingsregeling of niet.

    • Anne Dohmen